Maak geneesmiddelen veiliger door bijwerkingen te melden. Het FAGG steunt de tweede Europese campagne over het melden van bijwerkingen.

Datum: 20/11/2017

De Europese bewustmakingscampagne om het melden van mogelijke bijwerkingen van geneesmiddelen te promoten, loopt dit jaar van 20 tot 24 november.

Geneesmiddelen op de Belgische markt zijn van goede kwaliteit, veilig en doeltreffend. Toch kunnen sommige patiënten bijwerkingen ondervinden. De gekende bijwerkingen zijn opgenomen in de bijsluiter. Sommige bijwerkingen worden pas ontdekt nadat het geneesmiddel al op de markt is.

Europese geneesmiddelenautoriteiten zoals het FAGG rekenen onder andere op spontane meldingen van patiënten en van artsen, apothekers, tandartsen, verpleegkundigen en vroedkundigen om geneesmiddelen nog veiliger te maken. Alle Europese geneesmiddelenautoriteiten stellen echter een onderrapportering van bijwerkingen vast. Meer meldingen over een vermoedelijke bijwerking zorgen ervoor dat een probleem vlugger wordt ontdekt en dat er sneller kan worden ingegrepen. Daarom wil deze campagne iedereen aansporen om bijwerkingen te melden.

Nieuw dit jaar zijn drie korte filmpjes waarvan er twee dieper ingaan op de nood om de juiste dosis te nemen en de bijsluiter te lezen. Het derde filmpje wil artsen en apothekers herinneren aan hun belangrijke rol om hier ook over te spreken met hun patiënten. De animaties zullen via de sociale mediakanalen van het FAGG worden verspreid.

Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal van het FAGG:
“De samenwerking van patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars met ons agentschap bij het melden van bijwerkingen is van onschatbare waarde. Het is door gerichte samenwerking dat we onze gemeenschappelijke doelstelling kunnen realiseren: geneesmiddelen op de markt voor iedereen nog veiliger maken."

Bijwerkingen melden kan op www.fagg.be/nl/bijwerkingen.

Laatste update op 20/11/2017