Marevan (warfarine) van de fabrikant Therabel blijft beschikbaar op de Belgische markt

Datum: 19/02/2019

Na succesvol overleg tussen het FAGG, het RIZIV en de fabrikant van Marevan, Therabel, heeft de fabrikant besloten om het geneesmiddel Marevan toch te blijven commercialiseren. Het FAGG roept apothekers, groothandelaars-verdelers en patiënten op om geen onnodige voorraad van het geneesmiddel in te slaan zodat het geneesmiddel voor alle patiënten beschikbaar blijft.

In 2018 werd het FAGG door de fabrikant Therabel op de hoogte gebracht van een geplande stopzetting van de commercialisatie van Marevan (warfarine) vanaf maart 2019.

Marevan (warfarine) is een antistollingsmiddel. Het wordt gebruikt om het bloed vloeibaarder te maken om de vorming van klonters te voorkomen (trombose) of om de bestaande klonters op te lossen en zo te vermijden dat deze migreren in de bloedvaten (embolie).

Omwille van het risico op bloedingen en/of bloedklonter bij het veranderen van een behandeling met Marevan, heeft het FAGG samen met het RIZIV in het belang van de patiënt een oplossing gezocht om de beschikbaarheid van warfarine in België ook na maart 2019 te kunnen garanderen. Na een constructief overleg heeft de fabrikant Therabel bevestigd dat Marevan ook na maart 2019 op de markt zal blijven. De fabrikant heeft de nodige inspanningen geleverd om de continuïteit van de beschikbaarheid te garanderen.

Het FAGG roept apothekers, groothandelaars-verdelers en patiënten op om geen onnodige voorraad van het geneesmiddel in te slaan zodat het geneesmiddel voor alle patiënten beschikbaar blijft.

Meer informatie over Marevan.

Laatste update op 20/02/2019