Medewerkers van fabrikanten, importeurs en verdelers van medische hulpmiddelen in het operatiekwartier: mag dat?

Datum: 08/01/2020

Mogen medewerkers van ondernemingen die medische hulpmiddelen maken, invoeren of verdelen aanwezig zijn in het operatiekwartier? Ja, maar alleen onder bepaalde voorwaarden.

De Belgische wetgeving bepaalt dat fabrikanten, importeurs en verdelers van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen geen voordelen mogen beloven of aanbieden aan hun klanten. Betekent dat dat medewerkers van die ondernemingen aanwezig mogen zijn in het operatiekwartier of net niet? Het FAGG verduidelijkt de voorwaarden in een omzendbrief.

Verboden zonder vergoeding
Medewerkers van fabrikanten, importeurs of verdelers van medische hulpmiddelen die aanwezig zijn in een operatiekwartier zonder dat het ziekenhuis daarvoor betaalt? Dat mag niet. De wet beschouwt hun aanwezigheid als een voordeel of een premie. En die mogen ondernemingen niet aanbieden. Ziekenhuizen mogen ze ook niet aanvaarden.

Toegelaten als contract vergoeding vermeldt
Vermeldt het contract tussen de onderneming en het ziekenhuis de aanwezigheid van medewerkers in het operatiekwartier en betaalt het ziekenhuis daar een meerprijs voor? Dan mag het wel. De meerprijs die het ziekenhuis betaalt, kan deel uitmaken van de totaalprijs van de offerte, of er kan een afzonderlijke prijs worden voorgesteld.

In ieder geval moet uit feitelijke elementen blijken dat er wel degelijk een prijs wordt betaald voor deze bijkomende dienstverlening. Wanneer dit niet het geval is, kan dit een overtreding betekenen.

Laatste update op 08/01/2020