Mobile Health in het Actieplan eGezondheid - Oproep proefprojecten

Datum: 01/07/2016

Een oproep voor proefprojecten werd gelanceerd via de website van het RIZIV op 30 juni 2016.

Projecten moeten worden ingediend voor 30 september 2016.

Deze oproep is gericht aan zorgactoren - in de brede zin van het woord - die een mobiele toepassing willen toevoegen aan hun zorgproces in functie van de gezondheid van de patiënt.


De te selecteren projecten zijn bedoeld als proefprojecten voor integratie van Mobile Health.

Kandidaten voor een proefproject vinden de volgende documenten die moeten worden ingediend terug op de website van het RIZIV:

  • een toelichting bij de proefprojecten met onder meer de oproepvereisten, de beoordelingscriteria, de planning, de selectieprocedure;
  • het formulier voor het projectvoorstel;
  • het standaarddocument voor het budgetplan.

Kandidaten moeten hun project ten laatste op 30 september 2016 indienen via e-mail op mobilehealth@riziv.fgov.be.

Laatste update op 01/07/2016