Raadpleging van het publiek over het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme in een klinische proef

Het experiment bestaat uit een klinische studie met een therapeutisch vaccin dat een genetisch gewijzigd virus (virale vector) bevat bij patiënten van wie de baarmoederhals abnormale cellen en een besmetting met het menselijk papillomavirus (VPH) vertoont. Zonder behandeling kan deze toestand, bij bepaalde vrouwen, baarmoederhalskanker veroorzaken.

Het voornaamste doel van deze klinische proef is het bepalen van het vermogen van het geneesmiddel om een vermindering van de letsels op de baarmoederhals teweeg te brengen.

De klinische studie zal in de volgende instellingen worden uitgevoerd: UZ Brussel, Algemeen Ziekenhuis Heilig Hart (Tienen), UZ Gasthuisberg (Leuven), UZ Antwerpen, AZ Middelheim (Antwerpen) en UZ Gent.

De huidige regelgeving voorziet de betrokkenheid van de bevolking in de evaluatieprocedure van elke aanvraag tot gebruik van genetisch gewijzigde organismen. Daarvoor wordt er, in overeenstemming met het Koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten, een raadpleging van het publiek georganiseerd gedurende 30 dagen.

Het publiek heeft toegang tot verschillende gegevens uit het kennisgevingdossier B/BE/09/BVW1 voor de raadpleging van het publiek, alsook tot een formulier. Via dit formulier kunt u tot 5 juni 2009 een commentaar sturen of vragen stellen over dit dossier.

Een bericht en deze informatie werden gepubliceerd op de website van de Federale Overheidsdienst, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op 5 mei 2009.

Algemene informatie op: GGO - Raadplegingen van het publiek

Laatste update op 28/01/2013