Antimicrobiële middelen bij dieren: waakzaamheid geboden

Onzorgvuldig antibioticumgebruik is een risico voor de volksgezondheid, omdat dit het ontstaan van resistente bacteriestammen bevordert. Om hun oordeelkundig gebruik te stimuleren en om de gezondheidszorgbeoefenaars van de diergeneeskunde voor dit probleem te sensibiliseren, werkt het fagg met de Universiteit Gent samen om van nabij de cijfers van het antibioticumgebruik op te volgen vertrekkend van de distributiecijfers. Het derde BelVetSac (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption)-rapport 2011 is nu beschikbaar.

Het derde BelVetSac-rapport verzamelt de resultaten van het gebruik in 2011 in België van antimicrobiële middelen bij dieren, zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren.

Het totale antibioticumgebruik in de diergeneeskunde is zo goed als hetzelfde gebleven als in 2010.
Net zoals in de voorgaande jaren zijn de drie meest gebruikte klassen van antimicrobiële middelen de penicillines (88 ton, 29.3%) gevolgd door de sulfonamiden en trimethoprim (85 ton, 28.4%), en de tetracyclines (72 ton, 24.2%).

De verzamelde gegevens tonen een hoog gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde in België.

De resultaten bevestigen opnieuw de nood aan duidelijke acties naar de dierenartsen en de gebruikers toe om het antibioticumgebruik bij dieren verder te verminderen.

Het kenniscentrum AMCRA vzw werkt hieraan en bereidt ontwerpadviezen  voor met als doel de hele sector te begeleiden naar een rationele vermindering van het antibioticumgebruik bij dieren.
Vanaf 2013 moeten deze adviezen zich vertalen in concrete veranderingen en merkbaar worden in een volgend BelVetSac-rapport.

Meer informatie en cijfergegevens zijn terug te vinden in  het BelVetSac-rapport 2011.

Contact: infovet@afmps.be

 

Laatste update op 29/01/2013