Antimicrobiële middelen bij dieren: waakzaamheid geboden

Onzorgvuldig en overmatig antibioticumgebruik in de diergeneeskunde is een risico voor de volksgezondheid en de gezondheid van de dieren, omdat dit het ontstaan van resistente bacteriestammen bevordert. Om hun oordeelkundig en verantwoord gebruik te stimuleren en om de gezondheidszorgbeoefenaars van de diergeneeskunde voor dit probleem te sensibiliseren, werkt het fagg met de Universiteit Gent samen om van nabij de cijfers van het antibioticumgebruik in de diergeneeskunde op te volgen vertrekkend van de distributiecijfers. Het vierde BelVetSac (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption)-rapport 2012 is nu beschikbaar.

Het vierde BelVetSac-rapport verzamelt de resultaten van het gebruik in 2012 in België van antimicrobiële middelen bij dieren, zowel landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren.

Het totale antibioticumgebruik in de diergeneeskunde is in 2012 met 7,1% afgenomen ten opzichte van 2011.

Net zoals in de voorgaande jaren zijn de drie meest gebruikte klassen van antimicrobiële middelen de sulfonamiden en trimethoprim (31,1%), penicillines (29,7) en tetracyclines (22,7). Jammer genoeg is ook het gebruik van de door de WHO aangeduide klasse van antibiotica van kritisch belang voor de humane gezondheidszorg zoals de 3° en 4° generatie cefalosporines en de fluoroquinolonen voor het tweede jaar op rij gestegen.

Ondanks de daling van het totale antibioticumgebruik in de diergeneeskunde ten opzichte van 2011, tonen de verzamelde gegevens een te hoog gebruik van antimicrobiële middelen in de diergeneeskunde in België in vergelijking met andere lidstaten.

De resultaten bevestigen de nood aan concrete beleidsmaatregelen naar de dierenartsen en de gebruikers toe om het antibioticumgebruik bij dieren te verminderen.

Het AMCRA vzw (kenniscentrum voor alles wat te maken heeft met antibioticagebruik en –resistentie bij dieren) werkt hieraan en bereidt ontwerpadviezen  voor met als doel de diergeneeskundige sector te begeleiden naar een rationele vermindering van het antibioticumgebruik bij dieren.

Meer informatie en cijfergegevens zijn terug te vinden in het BelVetSac-rapport 2012.

Contact : infovet@fagg.be

Laatste update op 16/09/2013