APIDRA injectievloeistof insuline glulisine (voorgevulde pen en patroon): tijdelijk onbeschikbaar

Een technisch incident op de productiesite leidde tot een tijdelijke stopzetting van de fabricatie van Apidra Solostar (insuline glulisine), oplossing voor injectie in voorgevulde pen. Daardoor is het geneesmiddel momenteel onbeschikbaar, wellicht nog tot begin volgend jaar. Ook Apidra in patroon is hierdoor getroffen. Het product is voorlopig nog beschikbaar, maar er wordt in de komende weken een tekort verwacht. 
Apidra in 10 ml injectieflacon (te gebruiken met insulinepuiten) is niet door dit incident getroffen en blijft beschikbaar.

Naar aanleiding van de onbeschikbaarheid van APIDRA Solostar in voorgevulde pen, en de mogelijke onbeschikbaarheid van APIDRA in patroon in de komende weken, is het mogelijk dat de behandeling van sommige patiënten moet worden aangepast. Daarom worden alle apothekers en huisartsen verzocht hun diabetespatiënten die deze producten gebruiken, uit te nodigen om contact op te nemen met hun specialist.

Er zijn verschillende alternatieven mogelijk (overschakelen op een alternatieve ultrasnelwerkende insuline-analoog, op een snelwerkende humane insuline of op Apidra in 10 ml injectieflacon te gebruiken met een injectiespuit). De beste optie kan afhankelijk zijn van de behoefte van de individuele patiënten.

Gezondheidszorgbeoefenaars hebben een brief van de firma Sanofi ontvangen waarin zij op de hoogte worden gebracht van het voorraadtekort en de modaliteiten om over te schakelen op de verschillende alternatieven.
In het geval van een overschakeling op een ander insuline, moeten de patiënten de aanbevelingen van hun arts opvolgen en hun bloedsuikerspiegel nauwgezet opvolgen om de dosering van de gekozen alternatieve behandeling aan te passen.

Contact:
info.medicines@fagg-afmps.be

Laatste update op 18/01/2013