Avandia, Avandamet (rosiglitazone): terugtrekking van de markt

De firma GlaxoSmithKline (GSK), houder van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van Avandia en Avandamet, heeft beslist deze geneesmiddelen terug te trekken van de Belgische markt na de aanbeveling van het European Medicines Agency (EMA) om de VHB te schorsen omwille van een verhoogd cardiovasculair risico bij gebruik van deze geneesmiddelen.

Het FAGG heeft op 23/09/2010 een bericht gepubliceerd over de aanbeveling van het EMA om de VHB te schorsen van geneesmiddelen die rosiglitazone bevatten, in België gecommercialiseerd onder de naam Avandia (rosiglitazone) en Avandamet (combinatie van rosiglitazone en metformine).

In dit bericht werd aan patiënten behandeld met deze geneesmiddelen, aanbevolen om een afspraak te maken met hun arts om te praten over een alternatieve behandeling. Aan artsen werd de raad gegeven om deze geneesmiddelen niet meer voor te schrijven en contact op te nemen met hun patiënten om hun behandeling aan te passen.

De firma GSK heeft laten weten aan de Algemene Pharmaceutische Bond en aan het FAGG dat Avandia en Avandamet teruggetrokken worden van de Belgische markt vanaf 1/11/2010. Deze geneesmiddelen zijn dus niet meer beschikbaar.

Aan patiënten die nog geen contact hebben opgenomen met hun arts, wordt aangeraden om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken om hun diabetes behandeling aan te passen. Patiënten mogen echter hun behandeling niet stopzetten zonder dit eerst met hun arts te bespreken.

Contact: vig@fagg.be

Laatste update op 05/01/2011