Call Center “Registration”: uitbreiding van het team in 2015

Door een onderbemanning van het Call Center Registration in 2014 heeft dit een achterstand in de verwerking van de aanvragen ingediend via de mailbox “registration@fagg.be” teweeggebracht. Ondertussen werd het team uitgebreid en werd er een procedure uitgewerkt zodat de nieuwe aanvragen en de achterstand op een snelle manier verwerkt kunnen worden.


Nieuwe aanvragen ingediend na 1 januari 2015

Deze aanvragen worden zo snel mogelijk voor verdere behandeling aan een medewerker toegekend. De aanvrager ontvangt steeds een ontvangstbevestiging voor zijn aanvraag. Het call center “Registration” zal trachten om de voorziene termijn van 10 werkdagen te respecteren (cfr. Omzendbrief 474)


Aanvragen ingediend voor 1 januari 2015

- Aanvragen aangaande variatiedossiers waarvoor een correctie van de VHB, SKP of bijsluiter noodzakelijk is: 

Het call center “Registration” zal contact opnemen met de aanvrager. In het kader van de publicatie van de SKP (samenvatting van de productkenmerken) en bijsluiters op de website van het fagg, worden deze als belangrijk beschouwd.

- Aanvragen daterend van september tot en met december 2014:

De aanvragen zullen geleidelijk aan de medewerkers worden toegekend. Hiervoor zullen ze contact opnemen met de aanvrager en bevestiging vragen of deze al dan niet nog van toepassing is.

- Aanvragen ingediend vóór september 2014:

Indien het call center “registration” geen herinnering ontvangt vóór 14/02/15 dan worden deze aanvragen als niet meer relevant beschouwd en afgesloten.

 

Contact

tel: 00 32 2 524 80 04 (10u-12u en 14u-16u CET)
e-mail: registration@fagg.be

Laatste update op 21/01/2015