Elektronische indiening van VHB dossiers via CESP: wat houdt dit precies in?

Vanaf 1 juli 2013, wil het fagg de aanvragers van een vergunning voor het in de handel brengen aanmoedigen om het   «Common European Submission Platform» (CESP) te gebruiken voor de elektronische indiening van VHB dossiers voor geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik alsook voor homeopathische geneesmiddelen en kruidengeneesmiddelen. Dit laat een snelle, veilige en eenvoudige indiening toe.

Gelieve het document ‘Elektronische indiening via CESP’ te raadplegen voor meer praktische informatie (English version).

 

 

Laatste update op 24/06/2013