Electronische indieningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik: nieuwe versie van de checker

Vanaf 1 juli 2013 worden de nieuwe vNeeS Guideline (v2.2) en validatieregels ingevoerd die betrekking hebben tot de technische validatie voor aanvragen voor het in de handel van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. De bijhorende checker heeft een onderhouds release (2.2.a) ondergaan

In deze nieuwe release van de checker (v2.2.a) vinden we:
- toelaten van hoofdletters in de filenames
- aanpassing van de installer
- update van de java run time


De versie 2.2.a van de checker vindt u op de pagina esubmission van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Laatste update op 16/09/2013