Omzendbrief 593: bijdrage voor de indiening van het jaarlijks veiligheidsrapport in het kader van de klinische proeven (DSUR: Development Safety Update Report)

Het koninklijk besluit van 16 juli 2012 tot bepaling van de bijdragen voor de uitvoering van de opdrachten van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 8 oktober 2012. Aanvullende informatie over de toepassing van dit KB is nu gepubliceerd in omzendbrief 593.

Eventuele vragen kunnen doorgestuurd worden naar het volgende emailadres: ct.rd@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 29/01/2013