Omzendbrief 594 betreffende de monsters van geneesmiddelen voor menselijk gebruik

De omzendbrief 594 betreffende de conformiteit van de schriftelijke aanvragen voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik in de vorm van monsters is bestemd voor de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of een registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en in het bijzonder voor hun verantwoordelijke voor de voorlichting. 

In haar omzendbrief 594, herinnert het fagg eraan dat monsters van geneesmiddelen voor menselijk gebruik slechts aan de voorschrijvers mogenverstrekt worden  in ruil voor een schriftelijke aanvraag waarvan de inhoud aan strikte eisen voldoet.

Tevens herinnert het fagg eraan dat binnen de farmaceutische bedrijven het de persoon aangewezen als verantwoordelijke voor de voorlichting is, die moet verifiëren dat de verstrekking van monsters van geneesmiddelen gebeurt in overeenstemming met de regelgeving.

Raadpleeg onze website voor meer informatie over de  verstrekking van geneesmiddelen in de vorm van monsters. 

Laatste update op 29/01/2013