Aanpassing van de bijdragen ter financiering van de opdrachten van het fagg

De programmawet van 29 maart 2012 voorziet een aanpassing van het bijdragesysteem ter financiering van de opdrachten van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Deze aanpassing is een gevolg van de nieuwe vereisten inzake geneesmiddelenbewaking op Europees niveau. De omzendbrieven 588 en 589 geven erover meer informatie.

De omzendbrief 588 ter attentie van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) en/ of parallelinvoer van geneesmiddelen geeft praktische informatie betreffende de inning van de jaarbijdragen ingevolge de nieuwe programmawet van 29 maart 2012, gepubliceerd in de Belgische Staatsblad op 6 april 2012.

De omzendbrief 589 ter attentie van personen die gemachtigd zijn om geneesmiddelen af te leveren of te verschaffen, eveneens ter attentie van de groothandelaars, groothandelaars-verdelers en de houders van VHB van geneesmiddelen geeft alle praktische informatie betreffende de inning van de bijdragen per verpakking ingevolge de nieuwe programmawet van 29 maart 2012


Contact : fin@fagg.be


 

Laatste update op 20/07/2012