Het fagg zoekt een vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie als commissielid voor de Commissie voor geneesmiddelen voor humaan gebruik

De Commissie voor geneesmiddelen voor Humaan Gebruik (CGH) staat onder andere in voor het verlenen van advies inzake aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen, inzake het ter beschikking stellen van geneesmiddelen aan patiënten via medische noodprogramma’s, de bewaking van de geneesmiddelen, alsook inzake wetenschappelijke vragen in verband met geneesmiddelen, kortom alle type dossiers die de levenscyclus van het geneesmiddel behandelen. De huidige Commissie is op dit ogenblik het voorwerp van een grondige herziening (samenstelling, werking en bevoegdheden) en dit binnen het kader van het project “De gereorganiseerde geneesmiddelencommissie” binnen het fagg. In haar gereorganiseerde vorm, zal de commissie bestaan uit 8 effectieve leden en 8 plaatsvervangende leden die een breed wetenschappelijk en klinisch expertisedomein vertegenwoordigen. Deze expertisedomeinen zijn algemene gezondheidszorg, huisartsgeneeskunde, pediatrie, farmacologie, geavanceerde therapieën, ziekenhuisfarmacie, interne geneeskunde en genomics/gepersonaliseerde geneesmiddelen. De vernieuwde CGH zal van start gaan vanaf januari 2016.

In het kader van deze reorganisatie, vinden we het belangrijk, in het formuleren van onze adviezen binnen de commissie, om ook de stem van de patiënt te horen, aangezien ze een belangrijke stakeholder vertegenwoordigen voor ons als agentschap. Vanuit dit oogpunt wensen wij een

Vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie als commissielid

Voor deze opdracht zoeken we een kandidaat die kan optreden als een lid in onze gereorganiseerde commissie en die vanuit het brede perspectief van patiënten in verschillende ziektedomeinen mee kan deelnemen aan de wetenschappelijke discussies omtrent o.a. de ontwikkeling of vergunning van een geneesmiddel binnen de commissie.

De kandidaat dient een goed beeld te hebben van de noden en behoeftes van patiënten in verschillende ziektedomeinen om aldus hun belangen (op een objectieve manier) te vertegenwoordigen wanneer de afweging wordt gemaakt tussen de baten en risico’s van een geneesmiddel. Als vertegenwoordiger van een patiëntenorganisatie kan u dus het standpunt van de patiënten vertegenwoordigen.

U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en u kan uw mening op overtuigende en objectieve manier overbrengen. Tijdens de commissiezittingen, kan u zich uitdrukken in uw eigen taal (Nederlands of Frans). U hebt een goede kennis van de andere landstaal.

De kandidaat heeft bij voorkeur van een opleiding genoten in het veld van de gezondheidszorg en is in staat deel te nemen aan hoogstaande wetenschappelijke discussies met andere experten die werkzaam zijn binnen de farmaceutische of medische wereld. U beschikt over een uitgebreid netwerk met verschillende patiëntenorganisaties. Het is een pluspunt indien u kennis heeft omtrent klinisch onderzoek.

De commissie zal wekelijks zetelen vanaf januari 2016. Een zitting heeft een maximale duurtijd van 4 u per zitting. De tijdsbelasting per maand bedraagt maximaal 20 uur.

U kan u uiterlijk tot 7/8/2015 kandidaat stellen via Mieke.Delvaeye@fagg-afmps.be of Sarah.Goossens@fagg-afmps.be. Gelieve een motivatiebrief en CV te voorzien om u kandidaat te stellen.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met Mieke Delvaeye of Sarah Goossens.

Laatste update op 30/06/2015