Heffingen en retributies: samenvattende tabellen

De geïndexeerde bedragen van de heffingen en retributies  voor de opdrachten van het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werden in het Belgisch Staatsblad van 13/11/2008 gepubliceerd overeenkomstig artikel 30 §10 laatste alinea van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en overeenkomstig artikel 13 bis §2 quinquies, laatste alinea, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

De bedragen hoger dan 100 €  worden afgerond:  De bedragen van xxx, 01 tot xxx, 50 aan de lagere eenheid en de bedragen van xxx, 51 tot xxx, 99 aan de hogere eenheid.

In verband met de registratie (de vijfjaarlijkse hernieuwingen inbegrepen), als verschillende bijdragen voor een dossier worden geëist, zullen de bedragen met decimalen worden opgeteld en het totaal zal afgerond worden.

De hieronder vermelde tabellen hernemen de bedragen, die voor de verschillende opdrachten van het FAGG verschuldigd zijn, sinds 01/01/2009.

Onderzoek en ontwikkeling

Registratie

Homeopathische producten

Medische hulpmiddelen

Productie en distributie

Bijdrage Toezicht en controle op de grondstoffen

Controle op de geneesmiddelen (KB 30/03/1976)

Vergunning 14/12/2006 - declaraties - certificaten - inspectie  (Art 3 et 4 van het KB 20/07/1993)

Farmacopee en TMF (Art 1, 1bis et 1 ter van het KB 20/07/1993)

Goed Gebruik van het Geneesmiddel

Kennismaking en visumaanvragen - reclame

Laatste update op 22/01/2009