Financiering van activiteiten met betrekking tot medische hulpmiddelen

Een nieuwe procedure is uitgevoerd in het kader van de heffing op het omzetcijfer betreffende de distributie van medische hulpmiddelen in België.

De nieuwe procedure, toegepast sinds 1 januari 2014, bestaat uit twee belangrijke wijzigingen.

Heffing op het omzetcijfer betreffende de distributie van medische hulpmiddelen in België: Nieuwe procedure vanaf 1 januari 2014: 2 belangrijke wijzigingen

1) Het percentage van de heffing op het jaarlijks omzetcijfer wordt verhoogd
Distributeurs zijn vanaf 1 januari 2014 een jaarlijkse heffing van 0,29438% verschuldigd op hun omzetcijfer met betrekking tot de medische hulpmiddelen die tijdens het voorgaande kalenderjaar aan kleinhandelaars en eindgebruikers op de Belgische markt werden gedistribueerd. Deze heffing bedraagt minstens € 500.
Ter herinnering: in 2013 bedroeg de heffing 0.18417% met een minimum van € 500.

2) Ook de wijze waarop de heffing wordt geïnd, verandert: het fagg berekent voortaan zelf hoeveel een distributeur verschuldigd is

a) Distributeurs moeten jaarlijks, voor  1 april, een aangifte indienen bij het fagg van hun omzetcijfer met betrekking tot de medische hulpmiddelen die tijdens het voorgaande kalenderjaar aan kleinhandelaars en eindgebruikers op de Belgische markt werden gedistribueerd. Deze aangifte moet door een bedrijfsrevisor of accountant gecertificeerd worden.

b) Vervolgens berekent het fagg het bedrag dat door de distributeur verschuldigd is en verstuurt het aangetekend een betalingsuitnodiging met vermelding van het exact te betalen bedrag.
Voor meer info: Wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2013.

Laatste update op 18/07/2018