Onderzoek bij dierenartsen naar hun voorschrijfgedrag van antimicrobiële middelen

Via het internet is een Europees onderzoek gestart om informatie te verzamelen over de factoren die het voorschrijven van antimicrobiële middelen door dierenartsen beïnvloeden. Dierenartsen worden uitgenodigd om deze enquête in te vullen die op 15 april 2012 wordt afgesloten.

Een onderzoek om informatie te verzamelen over het voorschrijfgedrag van dierenartsen als ze dieren behandelen met antimicrobiële middelen, is ontwikkeld door de 'Heads of Medicines Agencies' (HMA) in samenwerking met de "Federation of Veterinarians of Europe" (FVE ).
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA: European Medicines Agency) heeft nauw samengewerkt met de HMA en de FVE om dit onderzoek te ontwikkelen.

Dierenartsen van de Europese Unie en de landen van de " European Free Trade Association " (EVA) (Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) worden uitgenodigd om de enquête, die loopt tot 15 april 2012, in te vullen.

De resultaten van de enquête zullen het debat voeden over de vraag of er nood is aan bijkomende controles op het voorschrijven van antimicrobiële middelen en wat deze bijkomende controles moeten inhouden zonder de gezondheid en het welzijn van dieren in het gedrang te brengen.

Het EMA richt zich op het bevorderen van het oordeelkundig gebruik van antimicrobiële stoffen (vooral antibiotica) om de ontwikkeling van resistentie te beperken en is ook betrokken bij een aantal initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het verantwoord gebruik van antimicrobiële stoffen in de Europese Unie, zowel bij voedselproducerende dieren als bij gezelschapsdieren.

Om redenen van volks- en diergezondheid zijn antimicrobiële middelen nodig om infectieziekten bij mens en dier te behandelen . De strategie van het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 2011-2015 betreffende de antimicrobiële middelen, dat het werk van het  EMA op dit gebied ondersteunt, heeft als doel om het risico voor de mens te minimaliseren na het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren .

De resultaten van de enquête zullen worden gepubliceerd op de websites van HMA en FVE.

Link naar de enquête

Laatste update op 08/05/2012