E-submission guideline voor dossiers voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Om de aanvragers voor het bekomen van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, te helpen bij de indiening van dossiers in een elektronisch format en om de variabiliteit in kwaliteit van deze elektronische dossiers te voorkomen werd er een nationale «e-submission guideline » opgemaakt. Deze guideline zal van toepassing zijn vanaf 01/01/2013.

Deze «e-submission guideline» dient toegepast te worden voor alle pré- en postmarketing dossiers voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, ingediend na 01/01/2013.
Deze guideline verwijst bijna integraal naar de Europese «TIGes-vet e-submission guideline» (TIGes : Telematics Implementation group for electronic submission).

 
Contact : infovet@afmps.be

 

 


 

 


Contact : infovet@afmps.be

Laatste update op 29/01/2013