ESVAC rapport 2010: bewaking van veterinaire antimicrobiële consumptie

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) rapport 2010 over het verkoop van veterinaire antimicrobiële middelen gepubliceerd.
Dit rapport presenteert gestandiseerde verkoopgegevens met betrekking tot antimicrobiële middelen gebaseerd op de verkochte verpakkingen. De tetracyclines , penicillines en sulfonamiden vormen respectievelijk 39%, 23% et 11% van de antimicrobiële middelen voor diergeneeskundig gebruik verkocht in 2010.

Het Europees Geneesmiddelenbureau publiceerde vandaag het rapport over de verkoop van veterinaire antimicrobiële middelen in Europa in 2010. Het rapport, opgesteld door “het project Europees Toezicht op veterinaire antimicrobiële consumptie (ESVAC)”, stelt gestandaardiseerde, geaggregeerde verkoopgegevens voor met betrekking tot veterinaire antimicrobiële middelen. De gegevens zijn nu gebaseerd op het aantal verkochte verpakkingen, wat een meer gedetailleerde analyse mogelijk maakt, waaronder een analyse volgens farmaceutische vorm.

In totaal gaven 19 landen van de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER) hun verkoopscijfers voor 2010 door aan het Bureau, wat een aanzienlijke stijging is in vergelijking met de negen landen die gegevens verstrekten voor het verslag van 2009 dat vorig jaar werd gepubliceerd.

Uit het rapport blijkt dat tetracyclines (39%), penicillines (23%) en sulfonamiden (11%) de top drie van meest verkochte klassen van antimicrobiële middelen vormen. Algemeen beschouwd is de verkoop in de 19 landen van de antimicrobiële klassen die door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd worden als de meest cruciale middelen in de menselijke geneeskunde - namelijk 3de en 4de-generatie cefalosporinen, fluorchinolonen en macroliden - goed voor respectievelijk 0,2%, 2,2% en 5,7% van de totale verkoop van veterinaire antimicrobiële middelen.

Het verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen is een belangrijke factor bij het minimaliseren van de ontwikkeling en verspreiding van antimicrobiële resistentie. Het verzamelen van nauwkeurige gegevens over de consumptie van antimicrobiële stoffen door voedselproducerende dieren is dan ook een essentieel element voor de identificatie en kwantificatie van de kans op het ontwikkelen en verspreiden van antibioticaresistentie in de voedselketen. Het rapport zal door risico-evaluatoren en risicomanagers van de lidstaten worden gebruikt om te informeren over het antimicrobiële beleid en het verantwoord gebruik van antimicrobiële stoffen.

ESVAC werd op verzoek van de Europese Commissie door het Europees Geneesmiddelenbureau opgericht om een geharmoniseerde aanpak te ontwikkelen voor het verzamelen en rapporteren van gegevens over het gebruik van antimicrobiële middelen bij dieren in de lidstaten.

Contact : infovet@fagg.be


 

Laatste update op 29/01/2013