Voorstelling van de Stichting Neen aan namaak en piraterij: medewerking van het FAGG

De Stichting Neen aan namaak en piraterij wordt op 16 juni aan de pers voorgesteld. Via deze stichting, willen de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen en de International Chamber of Commerce (ICC-België) het publiek bewustmaken van de risico's en de nadelen van namaak. Voor 2011, het eerste werkingsjaar van de stichting, wordt met name gewerkt rond het thema namaakgeneesmiddelen. In deze context, wil het FAGG de acties van deze stichting steunen en hen zijn expertise en samenwerking verlenen.

De omvang en het gevaar van nagemaakte producten, in het bijzonder geneesmiddelen, groeit constant en het gevecht tegen de namakers wordt al maar bitsiger.

Om de handel in namaak een halt te kunnen toeroepen, wordt steeds sterker de nood gevoeld voor een betere samenwerking tussen de overheid (douane, politie, economische inspectiediensten, federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten - FAGG) en de eigenaars van intellectuele eigendomsrechten.

Om efficiënt te kunnen optreden moet er tussen al deze partijen een goede vertrouwensrelatie zijn waardoor, vaak gevoelige, informatie kan uitgewisseld worden. Er is echter zelden een kader voorhanden waarbinnen dit kan gebeuren en de specifieke samenwerkingsakkoorden leiden niet echt tot een globale politiek van privaat-publieke samenwerking. Om daaraan te verhelpen bundelden de Algemene administratie der douane en accijnzen en de International Chamber of Commerce (ICC) Belgium eind 2010 de krachten en beslisten tot de oprichting van de Stichting « Neen aan namaak en piraterij. »

Met deze stichting willen de Algemene administratie der douane en accijnzen en ICC-België het publiek bewustmaken van de risico’s en de nadelen van namaak. De stichting zal daarvoor informatie- en voorlichtingscampagnes organiseren die de aandacht van het publiek en het bedrijfsleven vestigen op het belang van de strijd tegen namaak en piraterij. Deze campagnes kunnen gebeuren aan de hand van opleidings- en voorlichtingsactiviteiten of van meer specifieke mediacampagnes aan de hand van radio- en TV spots, affichecampagnes en advertenties in de media.

De organisatie profileert zich voorts als intermediair forum tussen de diverse overheidsinstanties en het bedrijfsleven. Voor 2011, het eerste werkingsjaar van de stichting, wordt gewerkt rond de thema’s namaakgeneesmiddelen en namaak tijdens de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen.
 
De voorzitter van de stichting is Tony Vandeputte, Senior Advisor van ICC Belgium.

Het FAGG wil de acties van deze stichting steunen en hen zijn expertise en samenwerking verlenen.

 

Laatste update op 21/01/2013