On line melden van ongewenste voorvallen en bijwerkingen in verband met bloed en bloedcomponenten

Het FAGG heeft een on line webtoepassing geïmplementeerd zodat de contactpersonen "hemovigilantie" van bloedinstellingen en ziekenhuizen gemakkelijker ernstige ongewenste voorvallen en bijwerkingen bij donors of ontvangers van bloed en bloedcomponenten kunnen melden. Het systeem laat een efficiënter gegevensbeheer en opvolging toe.

Hemovigilantie omvat het geheel van controleprocedures die te maken hebben met ernstige ongewenste of onverwachte voorvallen of bijwerkingen bij donors of ontvangers van bloed en bloedcomponenten, evenals de epidemiologische controle van de donors (Richtlijn 2002/98/EG van de Europese Unie betreffende bloed). De hemovigilantie waakt dus over de veiligheid en kwaliteit van bloed en bloedcomponenten, van de afname bij de donor tot en met de toediening ervan aan de patiënt.

De organisatie van de hemovigilantie in België is één van de opdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Hemovigilantie heeft tot doel de kwaliteit en veiligheid van bloed en bloedcomponenten alsook de veiligheid van de toediening ervan, te verzekeren en te verhogen.

Om dit doel te bereiken worden gegevens betreffende ernstige ongewenste bijwerkingen in verband met de afname en de toediening van bloed en bloedcomponenten en ernstige ongewenste voorvallen, die de kwaliteit en de veiligheid van bloed en labiele bloedcomponenten kunnen beïnvloeden, geregistreerd en geëvalueerd. De melding van deze bijwerkingen en voorvallen is verplicht. Binnen het FAGG maakt de Hemovigilantie deel uit van het speerpunt PROACTIEVE VIGILANTIE.

Een on line webtoepassing voor het melden van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen werd ontwikkeld en geïmplementeerd. De contactpersonen hemovigilantie van bloedinstellingen en ziekenhuizen kunnen ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen melden aan het FAGG via deze toepassing (operationeel sedert 22 april 2011).

Deze elektronische meldprocedure is eenvoudig en gebruiksvriendelijk en biedt de gebruikers van de bloedinstellingen, ziekenhuizen en het FAGG een efficiënter databeheer en een vlottere opvolging van de melding.

 

Contact: hemovigil@fagg.be


 

Laatste update op 21/01/2013