Hiprabovis pneumos (diergeneeskundig vaccin tegen runderpasteurellose): stopzetting van het in de handel brengen

Na gedurende 3 jaar het vaccin Hiprabovis pneumos in de handel te hebben gebracht (vaccin voor kalveren vanaf de leeftijd van 2 maand voor het verminderen van de klinische tekenen en de longletsels veroorzaakt door Mannheimia haemolytica serotype A1 en Histophilus somni) heeft de firma Hipra eind maart 2011 beslist het in de handel brengen van het Hiprabovis pneumos vaccin in Europa stop te zetten. Dit is het gevolg van meldingen sinds het begin 2010 van gevallen van shock na toediening van dit vaccin in België, Frankrijk en Italië.
Uit de analyse van 15 rapporten opgestuurd naar de autoriteiten blijkt dat er een 20 tal dieren zijn gestorven en een 100 tal een voorbijgaande shock hebben vertoond.
Het epidemio-klinisch beeld na analyse van elk van deze gevallen is echter onduidelijk.
In België betrof het in de 6 rapporten telkens een enkel dood dier na bedrijfsvaccinatie.
In de franse en italiaanse rapporten daarentegen vertoonden bijna alle gevaccineerde dieren van eenzelfde veehouderij een min of meer ernstige reactie.
Bovendien kwamen alle meldingen in België van dezelfde dierenarts

Bovendien zijn er in Frankrijk en in Duitsland respectievelijk nog 8 en 5 gevallen van ongewenste bijwerking gemeld aan de overheden voor andere rundveevaccins tegen pasteurellose. In Duitsland betrof het in geen enkel geval het vaccin Hiprabovis pneumos.

Rundveevaccins tegen pasteurellose zijn gekend voor frequentere uitlokking van ongewenste neveneffecten in vergelijking met andere vaccins (Dictionnaire de bactériologie vétérinaire).

Het signaal dat de geneesmiddelenbewaking detecteerde verdient dus versterkt te worden door aanvullende statistieken. Het BCGV trekt dus de aandacht van de dierenartsen op de rundveevaccins tegen pasteurellose die in België in de handel worden gebracht. Het BCGV vraagt bijzonder aandachtig te zijn voor de gezondheidstoestand na de vaccinatie met een van deze vaccins en hun waarnemingen en ongewenste vastgestelde nevenwerkingen te melden .


Contact : adversedrugreactions_vet@afmps.be

Laatste update op 21/01/2013