Borstimplantaten van POLY IMPLANT PROTHESE (PIP)

Na afloop van de overlegvergadering van deze dinsdag 10 januari 2012, werden de eerdere aanbevelingen herhaald. Het ziekenfonds betaalt terug volgens de klassieke regels van de verplichte ziekteverzekering. Het Contact Center van de FOD Volksgezondheid wordt ter beschikking van het publiek gesteld.

Op dinsdag 10 januari 2012 was er een eerste overlegvergadering, met de vertegenwoordigers van het FAGG, van de vereniging van plastische chirurgen, van het RIZIV, van het Kabinet van de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, van de sector van medische hulpmiddelen, van de FOD Volksgezondheid en met de voorzitter van de Commissie voor de evaluatie van medische hulpmiddelen, met op de agenda het dossier van de PIP-borstimplantaten en het actieplan aangekondigd door de Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Laurette Onkelinx.

Na afloop van deze vergadering, hebben de deelnemers unaniem besloten de eerdere aanbevelingen aan vrouwen met borstimplantaten te bevestigen:

- Als u borstimplantaten van het merk PIP draagt en u heeft twijfels, raadpleeg dan uw arts die de implantaten plaatste.
- Als u "niet-PIP”-borstimplantaten draagt, hoeft u zich niet ongerust te maken maar wel regelmatig de integriteit van uw implantaten te laten controleren zoals voorzien.
- Wanneer u het merk van uw borstimplantaten niet meer kent, is het aangeraden contact op te nemen met uw chirurg om deze informatie te krijgen.
- U kunt ook contact opnemen met de Royal Belgian Society for Plastic Surgery (www.rbsps.org) voor bijkomend advies.

Het ziekenfonds betaalt terug volgens de klassieke regels van de verplichte ziekteverzekering: 
 
1. de raadpleging bij een plastische chirurg (of gynaecoloog of chirurg in het algemeen) en de medisch noodzakelijke onderzoeken
2. het wegnemen van de prothesen, ENKEL als de specialist oordeelt dat de patiënte een medische complicatie vertoont op de ingeplante prothesen, zonder voorafgaande toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds
3. de vervanging van de prothesen, ENKEL als de prothesen initieel geplaatst werden om een medische reden (tubereuze borst, ernstige misvorming of een hersteloperatie na een borsttumor). In esthetische gevallen is de vervanging van de prothesen dus in geen geval terugbetaald
 
Belangrijk:
De terugbetaling is ofwel het volledige bedrag van de honoraria (bv. voor het wegnemen van de prothese) ofwel een gedeelte (bv. voor de raadpleging)
De terugbetaling gebeurt volgens de honoraria en terugbetalingstarieven die vastgelegd zijn in het “Akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen”. Mogelijke remgelden (verschil tussen honorarium en terugbetalingstarief) blijven uiteraard ten laste van de patiënt. Niet-geconventioneerde artsen (artsen die dat akkoord inzake de tarieven niet ondertekenden en zich dus niet aan de tariefafspraken hoeven te houden) kunnen bovendien bijkomende supplementen vragen, die niet terugbetaald zijn door de ziekteverzekering.

Ter herinnering, er is vandaag geen enkel wetenschappelijk element dat de preventieve verwijdering van de borstimplantaten rechtvaardigt. Uit voorzorg zal de vergadering van deze avond wel een tweede keer samengeroepen worden van zodra het advies van de Hoge Gezondheidsraad beschikbaar is.

Ten slotte heeft het FAGG de deelnemers van de vergadering geïnformeerd dat een technische werkgroep bijeengeroepen zal worden op zeer korte termijn. Deze werkgroep zal de maatregelen voor de uitvoering van het actieplan aangekondigd door de minister uitwerken, waaronder een betere registratie en een versterkt controlesysteem van de implanteerbare medische hulpmiddelen.

Op verzoek van de Minister heeft de FOD Volksgezondheid zijn Contactcenter ter beschikking gesteld als uniek contactpunt voor alle informatie met betrekking tot dit probleem, of dit nu betrekking heeft op de bevoegdheden van het FAGG, van de FOD Volksgezondheid of van het RIZIV (voor de aspecten van de terugbetaling).
Het nummer is 02 524 97 97 en is bereikbaar van 8 uur tot 17 uur.

De antwoorden van het FAGG en het RIZIV op veelgestelde vragen over borstimplantaten van Poly Implant prothese (IPP) worden gepubliceerd op de internetsite van het FAGG.

Laatste update op 13/01/2012