Infanrix Hexa : tijdelijke invoer van het vaccin vanuit een andere Europese lidstaat

De firma GlaxoSmithKline heeft het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) op de hoogte gebracht van een stockbreuk van het vaccin Infanrix Hexa.
Na evaluatie door de Commissie voor Advies heeft het FAGG een toelating gegeven tot het tijdelijk invoeren van het vaccin vanuit een andere Europese lidstaat. Het Infanrix Hexa vaccin zal op die manier opnieuw beschikbaar zijn in de “centres ONE” en bij Kind & Gezin in de komende dagen.

Dit vaccin is bedoeld voor de preventieve vaccinatie van zuigelingen tegen difterie, tetanus, kinkhoest, polio, hepatitis B en Haemophilus influenzae type B en wordt verdeeld via de “centres ONE” (Franse Gemeenschap) en Kind & Gezin (Vlaamse Gemeenschap).

Het FAGG als de in België bevoegde autoriteit voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen, evalueert via de Commissie van Advies dossiers inzake stockbreuk van geneesmiddelen.

Na evaluatie door de Commissie voor Advies en om het vaccinatieschema van zuigelingen te kunnen garanderen, heeft het FAGG vandaag een derogatie toegekend aan de betrokken firma en heeft een toelating gegeven tot het tijdelijk invoeren van het vaccin vanuit een andere Europese lidstaat. Het Infanrix Hexa vaccin zal op die manier opnieuw beschikbaar zijn in de “centres ONE” en bij Kind & Gezin in de komende dagen.

 

 

Laatste update op 12/11/2009