Nieuwe verordening voor variaties van de dossiers van de vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik: waarschuwing

In afwachting van de aanpassing van het programma, vraagt het FAGG aan de aanvragers van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik, om bij de automatische mails ontvangen tussen 01/01/2010 en de datum van aanpassing van deze mails, de nieuwe versies van de templates (cf. het document: Automatic mails) te voegen.

Een praktisch voorbeeld:

U ontvangt op 4 januari een “Acknowledgement of receipt mail.” Deze mail zal geen correcte inhoud bevatten gezien deze zich baseert op de wetgeving in werking voor 01/01/2010 en niet op de nieuwe verordening “variaties” in werking vanaf 01/01/2010. Om de juiste inhoud van deze mail te kennen, wordt u gevraagd om het document dat alle nieuwe templates van automatische mails oplijst, te raadplegen en daaruit de “Acknowledgement of receipt mail” te selecteren.

Gelieve de automatische mail, verzonden door het FAGG, te gebruiken en de template van de overeenkomstige nieuwe automatische mail hieraan toe te voegen. De dossiergegevens vermeld op de “oude” automatische mail, verzonden door het FAGG, zijn van toepassing op de nieuwe toegevoegde template.


 

Laatste update op 05/01/2010