Produkten voor diergeneeskundig gebruik afkomstig van neem hebben geen vergunning noch als geneesmiddel noch als biocide

Het FAGG herinnert eraan dat de « bio » produkten afkomstig van neem,  met op het etiket de vermelding “bevattend azadirachtine, Margosa extract of neem olie”, niet in Europa vergund zijn , noch als geneesmiddel noch als biocide. Hun werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit zijn dus niet gewaarborgd.

“Bio” produkten voor diergeneeskundig gebruik, afkomstig van de Margosaboom of neem (een tropische boom met de wetenschappelijk naam Azadirachta indica), worden met name door bedrijven Bogar en Vetoform in de handel gebracht voor hun insectendodende eigenschappen. Deze producten worden voorgesteld als afweermiddel tegen teken, vlooien, mijten en muggen. Zij bevinden zich op de Belgische markt alhoewel zij zijn niet toegestaan noch als geneesmiddel noch als biocide. Hun werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit kunnen niet worden gewaarborgd.

Onder de rubriek "Samenstelling" op de verpakking van deze produkten, kunnen “azadiracthtine, Margosa extract of neem olie”  worden vermeld.

Sinds maart 2011 is er enige verwarring ontstaan want azadirachtine werd goedgekeurd in Europa als pesticide uitsluitend bestemd voor gebruik in de landbouw.

Contact: infovet@afmps.be 


 

Laatste update op 21/01/2013