Nagemaakte en illegale geneesmiddelen: opgepast !

Nagemaakte en illegale geneesmiddelen zijn een potentieel gevaar voor de volksgezondheid omdat er geen garantie bestaat betreffende kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Recent werden producten zoals Melanotan aangeboden op het internet om een bruinere huid te verkrijgen. Deze producten zijn van frauduleuze oorsprong en zijn een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Het FAGG waarschuwt dan ook voor de aankoop van dergelijke producten en herinnert aan de boodschap in zijn campagne: “geneesmiddelen via het internet? Surf niet met uw gezondheid!”.

Namaak van geneesmiddelen en andere illegale geneesmiddelen zijn onderdeel van farmaceutische criminaliteit. Deze worden in de geneesmiddelenregelgeving als inbreuken aangemerkt en vormen een potentieel gevaar voor de volksgezondheid omdat ze geen enkele garantie geven van kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Analyses tonen dan ook de afwezigheid, een onder- of een overdosering van de actieve bestanddelen en zelfs de aanwezigheid van toxische stoffen.

De inspecteurs van de Speciale Onderzoekseenheid (SOE) van het fagg stellen sinds enkele tijd vast dat melanotan te koop wordt aangeboden op het internet via illegale websites zowel in België als vanuit andere landen.

Melanotan is een hormonale stof die wordt gebruikt als middel om een bruinere huidskleur te krijgen. Het wordt eveneens aangeprezen als afrodisiacum en zou erectiestimulerend werken.

Melanotan wordt actueel onderzocht in een aantal klinische proeven. Actueel is het dus een experimenteel product dat niet is vergund als geneesmiddel en bijgevolg is de distributie illegaal.

De producten die vandaag als melanotan, soms ook als MT2 of onder nog andere benamingen worden aangeboden via het internet zijn dus frauduleus van oorsprong. Bijgevolg kan het fagg de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van de aangeboden producten niet garanderen.

Analyses van recent in beslag genomen producten hebben uitgewezen dat deze werkzame substanties kunnen bevatten die zeer grote gezondheidsrisico’s inhouden voor de gebruiker. Zo werd er tijdens het meest recente onderzoek insuline aangetroffen in geneesmiddelen die aangeboden werden onder de naam melanotan. Verkeerd gebruik van insuline kan de patiënt in een coma brengen, met zelfs de dood tot gevolg.

Het FAGG herinnert dus aan de boodschap van zijn campagne die zij gelanceerd heeft in oktober 2009: “ Geneesmiddelen via het internet? Surf niet met uw gezondheid!” Via zijn website (www.geneesmiddelen-via-internet.be), wil het FAGG het grote publiek waarschuwen voor de potentiële gezondheidsrisico’s waaraan het wordt blootgesteld bij aankoop van geneesmiddelen op het internet buiten het legale circuit.

Contact: soe-use@fagg-afmps.be

 

 

 

 

Laatste update op 16/08/2012