Methadon en buprenorfine: herinnering van de veiligheidsinstructies

Substitutiebehandeling voor opiaten is een behandeling met geneesmiddelen van personen die afhankelijk zijn van opiaten. De geneesmiddelen die in dit verband worden gebruikt, bevatten methadon of buprenorfine, die krachtige morphinomimetica zijn. Ze zijn doeltreffend bij de behandeling van afhankelijkheid van opiaten waarvan ze het ontwenningssyndroom verminderen. Ze zijn ingedeeld bij de verdovende middelen en de psychotrope stoffen. Deze geneesmiddelen vereisen speciale voorzorgen bij gebruik en een heel nauwgezette opvolging van de patiënten.

Methadon of buprenorfine bevattende geneesmiddelen kunnen ademhalingsdepressie veroorzaken en kunnen het leven van de kinderen in gevaar brengen in geval van accidentele inname.

Hun voorschrijven en aflevering zijn strikt gereglementeerd.

Om elk risico van ongevallen bij kinderen te vermijden, bepaalt de wetgeving betreffende de behandeling met vervangingsmiddelen dat deze geneesmiddelen in een verpakking met een veiligheidsslot voor kinderen moeten afgeleverd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update op 02/07/2009