Publieksraadpleging: gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen melanoom in een klinische proef

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met het genetisch gewijzigde geneesmiddel Talimogene laherparepvec van de firma Amgen, bedoeld om melanoom te behandelen. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 5 september tot en met 5 oktober 2014.


Het doel van de proef is om potentiële biomerkers te evalueren bij personen met niet-gereseceerd melanoom stadium IIIB tot IVM1c die met Talimogene laherparepvec worden behandeld. Biomerkers komen voor in het menselijk weefsel of het bloed en kunnen worden gebruikt om de ziektestatus en de effecten van een geneesmiddel, in dit geval Talimogene laherparepvec, op het lichaam na te gaan. Deze merkers moeten toelaten om de patiënten te identificeren die het meeste baat bij een behandeling met dit geneesmiddel zouden kunnen hebben.

De studie zal plaatsvinden in de Cliniques Universitaires Saint Luc en het Institut Jules Bordet in Brussel, het Universitair Ziekenhuis in Gent en het Centre Hospitalier Universitaire in Luik.

Als burger kunt u zich over deze klinische proef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en tot een online-formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.


De publieksraadpleging loopt tot en met 5 oktober 2014.

Algemene informatie op: GGO- raadplegingen van het publiek

 

 

Laatste update op 08/09/2014