Raadpleging van het publiek over het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme in een klinische proef

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel van de firma BN Immuno Therapeutics in het kader van de strijd tegen prostaatkanker. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 20 april tot en met 20 mei 2012.

De klinische proef bestaat uit de studie van een therapeutisch vaccin en moet bepalen of dit vaccin de kans op overleving verbetert bij patiënten die geen of weinig symptomen vertonen en die niet reageren op een behandeling met hormonen.

De studie zal plaatsvinden in het Institut Jules Bordet te Brussel en het Heilig Hart Ziekenhuis van Roeselare.

Als burger kunt u zich over deze klinische proef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier B/BE/12/BVW2 en tot een online formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over die dossiers.

De publieksraadpleging loopt tot en met 20 mei 2012.
 
Algemene informatie op: GGO- raadplegingen van het publiek.

 

Contact: ct.rd@fagg-afmps.be
 

Laatste update op 08/05/2012