Belgische deelname aan PANGEA V, een internationale operatie ter bestrijding van de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen.

Van 25 september tot 2 oktober 2012 heeft opnieuw een internationaal gecoördineerde actie plaatsgevonden met focus op de wereldwijde online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen: Pangea V. Deze actie werd gecoördineerd door Interpol, de Wereld Douane Organisatie (WDO), het Permanent Forum over Internationale farmaceutische criminaliteit (PFIPC), de Heads of Medicines Agencies Working Group van Enforcement Officers (HMA WGEO), de farmaceutische industrie en de elektronische betalingsproviders.

Ook het doel van Pangea V was het opsporen van de online criminele netwerken die namaakgeneesmiddelen aanbieden en de daaraan verbonden activiteiten zoals kredietkaartfraude, en ook het publiek bewustmaken van de mogelijke gezondheidsrisico’s bij het aankopen van geneesmiddelen via internet. De operatie kon rekenen op deelname van honderd landen en werd ondersteund door IMPACT (International Medicinal Products Anti-Counterfeiting Taskforce).

Er werd gefocused op drie aspecten van illegale handel via internet:
- de provider van de internetsite,
- het elektronische betalingssysteem,
- de diensten die zorgen voor de aflevering van de goederen.

De gecoördineerde aanpak van politie, douane en nationale geneesmiddelenautoriteiten resulteerde in arrestaties over de hele wereld en de inbeslagname van duizenden potentieel schadelijke en zelfs gevaarlijke producten.

De oorspronkelijke doelstelling van deze operatie was het publiek te waarschuwen en te beschermen door in de deelnemende landen illegale internetsites die geneesmiddelen aanbieden te sluiten en de geldstromen en de herkomst ervan in kaart te brengen.

Voor België kunnen volgende resultaten worden voorgelegd:

1) Elf websites waarop anabolica (= prestatieverhogende middelen)werden aangeboden, zijn afgesloten voor het Belgische publiek. Twee andere zijn nog in onderzoek.

2) De Douane controleerde 10 766 zendingen met 84 inbeslagnames als gevolg.

3) Op de luchthaven van Zaventem werden 75 postpakketten, bestemd voor Belgische kopers, in beslag genomen.

Het ging hier om:
- Anabolica: 4 710 eenheden (tabletten, vials)
- erectiestimulerende middelen: 2 644 tabletten
- cartouches met nicotine en elektronische sigaretten: 960 cartouches + 15 vullingen 
- vervalste voedselsupplementen met sibutramine (een geneesmiddel voor de behandeling van overgewicht): 1 990 capsules
- traditionele Chinese geneesmiddelen: 2 070 tabletten
- acupunctuur naalden: 4 200
- homeopathische geneesmiddelen: 500 flesjes
- DHEA Melatonin (hormonen): 420 capsules
- Efedrine (met een stimulerende werking): 500 tabletten
- maagmedicatie, diuretica (vochtafdrijvend), allergie, bloeddrukmedicatie, analgetica (pijnstillers) : 1 740 eenheden
allemaal afkomstig uit India, China (en Hong Kong), USA en Turkije.

Op Bierset werden negen zendingen in transit in beslag genomen. Deze bevatten 1 433 eenheden anabolica waaronder een belangrijke hoeveelheid groeihormonen en 1894 eenheden Chinese geneesmiddelen. De zendingen waren in transit voor andere Europese landen en afkomstig uit China, Pakistan en Turkije.

Uit deze gezamenlijke actie kunnen de volgende besluiten worden getrokken:
• De samenwerking tussen Douane, Politie, fagg en de postdiensten biedt een nauwkeurig beeld op de illegale internethandel en internationale trafiek in substanties en geneesmiddelen.
• Deze samenwerking laat toe de opgestelde standaardprocedures verder te verfijnen waarbij de aanpak van farmaceutische criminaliteit efficiënter en eenvoudiger wordt gemaakt in termen van kennisoverdracht en middelen.
• Accurate regelgeving is dringend nodig om de trafiek in doorvoer aan banden te leggen. Hopelijk zal de nieuwe Europese richtlijn vervalste geneesmiddelen hieraan tegemoetkomen.
• De aard van de aangetroffen substanties en producten zoals geneesmiddelen, gezondheidsproducten, voedingssupplementen al of niet onder vorm van illegale of reguliere invoer, namaak in termen van Intellectuele Eigendomsrechten en andere, kan het best worden ingeschat door het fagg.
• Vermageringsmiddelen, potentiestimulerende middelen, hormonale substanties en kalmeermiddelen blijven nog altijd het overgrote deel uitmaken van illegale trafiek en postzendingen.

Wereldwijd gaf Pangea V in totaal volgende resultaten:

• 100 landen hebben deelgenomen waarbij 193 agentschappen en administraties.
• Meer dan 19 000 websites werden gemonitord en 18 000 websites afgesloten (domeinnaam of betalingsfaciliteit afgesloten).
• In 90 postcentra werden 133 000 postpakketten gecontroleerd en 6 740 in beslag genomen.
• 106 gerechtelijke onderzoeken werden opgestart en 79 personen gearresteerd.
• De hoeveelheid geneesmiddelen die werden in beslag genomen bedroeg 3 758 000 eenheden onder vorm van tabletten, capsules of ampulen.
• De waarde wordt geschat op 10 miljoen dollar.

 

Noël Colpin      
Administrateur-generaal a.i. van de douane en  Accijnzen

Xavier De Cuyper
Administrateur-Generaal van het fagg

 

Persdienst en externe communicatie

Algemene administratie van de douane en accijnzen (FOD Financiën)
Francis ADYNS, woordvoerder
tel.  0032 2 576 22 44
gsm  0032 470 76 22 44
e-mail  francis.adyns@minfin.fed.be

fagg
tel.  0032 2 524 80 12 en 0032 2 524 80 40
e-mail  comm@fagg-afmps.be
Ann EECKHOUT, 0032 495 23 71 69

Laatste update op 29/01/2013