Belgische deelname aan PANGEA VI, een jaarlijkse internationale operatie ter bestrijding van de online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen.

Van 18 tot 25 juni 2013 heeft opnieuw een internationaal gecoördineerde actie plaatsgevonden met focus op de wereldwijde online verkoop van namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen: Pangea VI. Deze actie werd gecoördineerd door Interpol en uitgevoerd met de Wereld Douane Organisatie (WDO), het Permanent Forum over Internationale farmaceutische criminaliteit (PFIPC), de Heads of Medicines Agencies Working Group van Enforcement Officers (HMA WGEO), het Pharmaceutical Security Institute (PSI), Europol en werd gesteund door het Center for Safe Internet Pharmacies en privébedrijven inclusief Visa, Mastercard, PayPal en Legitscript.

Het doel van Pangea VI blijft het opsporen van de online criminele netwerken die namaakgeneesmiddelen en illegale geneesmiddelen aanbieden en de daaraan verbonden activiteiten zoals kredietkaartfraude, en ook het publiek bewustmaken van de mogelijke gezondheidsrisico’s bij het aankopen van geneesmiddelen via het illegale internetcircuit. De operatie kon rekenen op deelname van honderd landen.

Er werd opnieuw gefocust op drie aspecten van illegale handel via internet:
- de provider van de internetsite,
- het elektronische betalingssysteem,
- de diensten die zorgen voor de aflevering van de goederen.

De gecoördineerde aanpak van politie, douane en nationale geneesmiddelenautoriteiten resulteerde in arrestaties over de hele wereld en de inbeslagname van duizenden potentieel schadelijke en zelfs gevaarlijke producten.

De oorspronkelijke doelstelling van deze operatie was het publiek te waarschuwen en te beschermen door in de deelnemende landen illegale internetsites die geneesmiddelen aanbieden te sluiten en de geldstromen en de herkomst ervan in kaart te brengen.

Voor België kunnen volgende resultaten worden voorgelegd:

1) Er was een huiszoeking waarbij capsules met stanozolol in beslag werden genomen:
22 260 eenheden.

2) De Douane controleerde 19 616 zendingen met 102 inbeslagnames als gevolg.

• Op de luchthaven van Zaventem werden 17 703 postpakketten gecontroleerd, met 94 inbeslagnames als gevolg, bestemd voor Belgische kopers. Het ging hier om:
     - Anabolica (hormonen): 2 450 eenheden (+ 200 tabletten clomifen);
     - Erectiestimulerende middelen: 874 eenheden;
     - Cartouches met nicotine en elektronische sigaretten: 160 cartouches + 23 navulflesjes; 
     - Producten om te vermageren (o.a. op basis van sibutramine en orlistat, geneesmiddelen voor de behandeling van overgewicht): 1 105 eenheden;
     - DHEA (prohormoon): 1 220 eenheden;
     - Melatonine (hormoon): 1 560 eenheden;
     - Benzodiazepines + zolpidem (slaap- en kalmeringsmiddelen): 330 eenheden; 
     - Diverse andere producten waaronder maagmedicatie, diuretica (vochtafdrijvend), allergie, bloeddrukmedicatie, analgetica (pijnstillers), crèmes om de huid te verbleken: 3 932 eenheden.
De zendingen waren allemaal afkomstig uit India, China (en Hong Kong), Thailand, USA, Turkije, Brazilië en Ghana.

• Op de luchthaven van Bierset werden 1 913 zendingen in transit gecontroleerd, met 8 inbeslagnames als gevolg. Deze bevatten:
     - Anabolica waaronder een belangrijke hoeveelheid groeihormonen: 10 eenheden;
     - Navulflesjes met nicotine: 35 eenheden;
     - Geneesmiddelen om te vermageren: 30 eenheden;
     - Chinese geneesmiddelen: 925 eenheden;
     - Diverse andere producten: 3 557 eenheden.
De zendingen waren in transit voor andere Europese landen (Italië, Nederland, Portugal) en afkomstig uit China, Hong Kong.

Uit deze gezamenlijke actie kunnen de volgende besluiten worden getrokken:
• De samenwerking tussen douanediensten, politiediensten, fagg en de postdiensten biedt een nauwkeurig beeld op de illegale internethandel en internationale trafiek in substanties en geneesmiddelen.
• Deze samenwerking laat toe de opgestelde standaardprocedures verder te verfijnen waarbij de aanpak van farmaceutische criminaliteit efficiënter en eenvoudiger wordt gemaakt in termen van kennisoverdracht en middelen.
• Accurate regelgeving is dringend nodig om de trafiek in doorvoer aan banden te leggen. Hopelijk zal de nieuwe Europese richtlijn vervalste geneesmiddelen hieraan tegemoetkomen.
• De aard van de aangetroffen substanties en producten zoals geneesmiddelen, gezondheidsproducten, voedingssupplementen al of niet onder vorm van illegale of reguliere invoer, namaak in termen van Intellectuele Eigendomsrechten en andere, kan het best worden ingeschat door het fagg.
• Vermageringsmiddelen, potentiestimulerende middelen, hormonale substanties en kalmeermiddelen blijven nog altijd het overgrote deel uitmaken van illegale trafiek en postzendingen.

Wereldwijd gaf Pangea VI in totaal volgende resultaten:
• Zo’n 100 landen hebben deelgenomen;
• Meer dan 9 000 websites die gelinked waren aan illegale apotheken werden geïdentificeerd en afgesloten.
• 175 opsporingsonderzoeken werden opgestart en 58 personen gearresteerd;
• 9,8 miljoen potentieel gevaarlijke geneesmiddelen die werden in beslag genomen;
• De waarde wordt geschat op 41 miljoen dollar.

Persbericht Interpol (27.06.2013) - http://www.interpol.int/fr/News-and-media/News-media-releases/2013/PR077

Noël Colpin     Administrateur-generaal van de Douane en  Accijnzen

Xavier De Cuyper     Administrateur-Generaal van het fagg

 

Persdienst en externe communicatie

FOD Financiën
Francis ADYNS, woordvoerder

tel.                   0032 2 576 22 44
gsm                 0032 470 76 22 44
e-mail              francis.adyns@minfin.fed.be

fagg
Ann EECKHOUT, woordvoerder

tel.                  0032 2 524 80 12en0032 2 524 80 40
gsm                0032 495 23 71 69
e-mail             comm@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 16/09/2013