Onbeschikbaarheid van Pentothal voor injectie: distributie van een gelijkwaardig geneesmiddel in België

In maart 2011 vroeg de firma Hospira aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om de schrapping van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel Pentothal 1 g poeder voor IV-oplossing uit te voeren.
Om tegemoet te komen aan de onbeschikbaarheid van thiopental voor injectie in België, werd op 10 mei 2011 een afwijking toegestaan om de invoer en distributie in de Belgische handel van loten Thiobarbital B.Braun (die weldegelijk thiopental bevat), een gelijkwaardig geneesmiddel, toe te laten.

Begin 2011 liet de firma Hospira het FAGG weten dat ze het geneesmiddel Pentothal 1 g poeder voor IV-oplossing niet langer op de markt zou brengen. In maart 2011 vroeg de firma de schrapping van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel aan.

In eerste instantie stelde het FAGG aan de apothekers voor om het Duitse geneesmiddel Thiopental Inresa in te voeren.
Om de beschikbaarheid in België te vergemakkelijken en na advies van de Commissie voor Advies van het FAGG, stond de Minister de firma B.Braun een afwijking toe om in België loten Thiobarbital B.Braun 1 x 1g (die weldegelijk thiopental bevat), die oorspronkelijk bedoeld waren voor de Spaanse markt, in te voeren en te distribueren.  Hierdoor kunnen apothekers in de behoeften van hun patiënten voorzien.
Om dit geneesmiddel te krijgen, kunnen apothekers ofwel contact opnemen met hun groothandelaar-verdeler ofwel rechtstreeks met de firma B.Braun:

fax: 070/ 22 33 88
mail: order.be@bbraun.com
tel: 070/ 22 33 00

Laatste update op 18/01/2013