Pharmacovigilantie voor diergeneesmiddelen

In het geval van een vermoeden van anafylaxie worden de professionelen in de dierengezondheidzorg gevraagd om naast een verklaring van ongewenste bijwerking, de voorgestelde klinische check-list in te vullen. Deze dienen samen met 4 bloedstalen (1 bloedafname in een droge tube + 1 in een tube met EDTA en dit zowel voor het getroffen dier als voor een controle dier) overgemaakt te worden aan DGZ.

Voor meer informatie : zie pagina ‘Opsporing van anafylactische reacties’

Contact :adversedrugreactions_vet@afmps.be

 

Laatste update op 24/04/2009