Informatie ter attentie van KMO’s

Op vraag van de KMO’s, werd er een specifieke webpagina gecreëerd met als doel hen beter bekend te maken met de structuur van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en om hen te helpen bij het zoeken van informatie.

Deze pagina helpt u bij het vinden van antwoorden op uw vragen betreffende een specifiek onderwerp.
U kan deze pagina bereiken via de hoofdpagina van onze website, als ook via deze link.
Meer informatie omtrent de rol, missie en structuur van het agentschap vindt u via deze link .

Laatste update op 13/11/2014