Precursorenregelgeving: nieuwe geregistreerde stof en nieuwe categorieën

Geneesmiddelen die efedrine of pseudo-efedrine (of hun zouten) bevatten, worden ingedeeld onder een nieuwe categorie en worden onderworpen aan een exportvergunning. Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN) wordt een geregistreerde stof.

Precursorenregelgeving

Nieuwe verordeningen

1. Verordening (EU) nr. 1258/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren (link naar verordening op website)

2. Verordening (EU) nr. 1259/2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren (link naar verordening op website)


Concreet houdt dit in dat vanaf 30 december 2013

- Geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die efedrine (en haar zouten) bevatten, ingedeeld worden onder categorie 4 van de bijlage van Verordening nr. 111/2005.

- Geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik die pseudo-efedrine (en haar zouten) bevatten, eveneens ingedeeld worden onder categorie 4 van de bijlage van Verordening nr. 111/2005.

- Voor de export van geneesmiddelen uit categorie 4 een uitvoervergunning vereist is.

- De GN-code voor norefedrine in categorie 1 (van de bijlage van Verordening nr. 111/2005 en van de bijlage van Verordening nr. 273/2004) vervangen wordt door 2939 44 00.

Alfa-fenylacetoacetonitril (APAAN) (GN code 2926 90 95) (CAS 4468-48-8) onder categorie 1 (van de bijlage van Verordening nr. 111/2005 en van de bijlage van Verordening nr. 273/2004) valt.

 

Contact: drugprecursor@fagg-afmps.be


 

Laatste update op 03/01/2014