Nieuwe regels inzake geneesmiddelenvoorschriften - precisering

Naar aanleiding van een aantal persberichten die op vrijdag 26 september 2014 verschenen rond de nieuwe regels inzake geneesmiddelenvoorschriften, wensen het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering enkele zaken te verduidelijken.

Met de nieuwe regelgeving rond het geneesmiddelenvoorschrift worden de minimumvereisten vastgelegd voor geneesmiddelenvoorschriften die bestemd zijn om in een andere Lidstaat van de Europese Unie te worden gebruikt. De Belgische geneesmiddelenvoorschriften wijzigen niet.
 
De te vermelden gegevens voor de Europees te gebruiken voorschriften zijn overigens bijna identiek met deze zoals ze al lang vastgelegd zijn in België. Er is één belangrijk verschil bedoeld om de patiëntenmobiliteit te vereenvoudigen: op alle voorschriften bedoeld  voor gebruik in het buitenland moeten geneesmiddelen worden voorgeschreven op stofnaam (de internationale algemene benaming of INN) tenzij de arts motiveert waarom een specifiek merkgeneesmiddel nodig is. 
Voor voorschriften bestemd voor gebruik in België is dit niet verplicht.

Laatste update op 29/09/2014