Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag: retributies

Het KB van 21.01.2009 voert een retributie in voor de indiening van periodieke geactualiseerde veiligheidsverslagen (PSUR’s). Deze retributie is van toepassing voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, vergund op basis van de nationale procedure, de procedure van wederzijdse erkenning en de gedecentraliseerde procedure.

Omzendbrief nr. 530 preciseert het bedrag van de retributies en geeft enkele praktische instructies.

 

Contact: thierry.roisin@fagg.be

Laatste update op 28/01/2013