2008 IN WOORD EN BEELD Jaarverslag 2008

Het Belgisch Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is weliswaar nog volop in ontwikkeling maar zal elke gelegenheid aangrijpen om steeds meer kwaliteit te leveren en het niveau van zijn prestaties nog op te krikken.”, Xavier De Cuyper Administrateur-generaal van het FAGG.

Het FAGG is een belangrijke partner in de bescherming van de volksgezondheid. Hiertoe wil het FAGG elke patiënt garanties geven voor de geneesmiddelen en gezondheidsproducten die hij/zij nodig heeft.

Zo zorgt het FAGG er, in samenwerking met het Interministerieel Commissariaat Influenza, bijvoorbeeld voor dat de geneesmiddelen gebruikt in het bestrijden van de griep A/H1N1 veilig, kwalitatief en doeltreffend zijn. Zowel op nationaal als Europees niveau, speelt het FAGG een actieve rol in alle aspecten van de geneesmiddelenlogistiek, in het bijzonder in de wetenschappelijke expertise die inherent is aan het ter beschikking stellen van vaccins ter bestrijding van het betrokken virus in deze grieppandemie.

Andere acties/realisaties kan u terugvinden in het tweede jaarverslag van het FAGG, 2008 IN WOORD EN BEELD Jaarverslag 2008.

                                               logo RA 2008                                     

Het verslag over het eerste werkingsjaar van het Agentschap stond in het teken van de oprichting en de transitie van de organisatie. Zijn tweede jaarverslag is gewijd aan de verdere installatie van het FAGG, met een voorstelling van de talrijke positieve realisaties die de grote diversiteit van zijn opdrachten perfect weergeven. Het verslag 2008 bestaat afwisselend uit beschrijvende artikels, interviews, cijfermateriaal en is aangevuld met meer klassieke elementen van een jaarverslag, zoals gegevens betreffende budget en personeel.

Vice-Eerste Minister en Minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx: “Dit verslag toont het harde werk van de afgelopen maanden. Er zijn niet alleen belangrijke keuzes gemaakt aangaande de installatie van het FAGG en de uitbouw van de speerpunten, maar er is ook de voortdurende aandacht van het Agentschap voor het snel, efficiënt en begrijpbaar communiceren met het grote publiek. Via de weg van de dialoog zet het Agentschap zich actief in voor een betere bescherming van de volksgezondheid en dit, in nauw overleg met de patiënten enerzijds en met de gezondheidszorgbeoefenaars, de onderzoekers, de industrie en de distributiesector anderzijds”.

De oprichting van het autonome Agentschap was inderdaad een belangrijke stap in de richting van een efficiënte en moderne overheidsdienst. De organisatie kreeg meer onafhankelijkheid op financieel en bestuurlijk gebied, waardoor ze op termijn beter zal kunnen inspelen op de verwachtingen van zijn stakeholders enerzijds en de bevolking anderzijds. Wij hebben immers meer dan ooit nood aan een dynamische en doeltreffende overheidsdienst die strikt maar transparant en professioneel werkt, die nationaal en internationaal erkenning geniet en bovenal in staat is tegemoet te komen aan de vele eisen van de burger op het gebied van de volksgezondheid.

Het jaarverslag 2008 IN WOORD EN BEELDJaarverslag 2008 is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U kunt ook een papieren exemplaar van dit jaarverslag 2008 aanvragen via mail aan: comm@fagg-afmps.be. Wij nodigen u graag uit om het evaluatieformulier in te vullen, dat ons zal toelaten uw mening over dit jaarverslag te kennen en met de editie 2009 nog beter te beantwoorden aan uw verwachtingen.

Laatste update op 03/07/2009