Onderzoek naar mogelijke problemen met naalden Terumo – stand van zaken

Op basis van de momenteel beschikbare elementen beveelt het fagg de gebruikers en de patiënten aan geen behandelingen uit te stellen of stop te zetten.

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) onderzoekt de mogelijke problemen met naalden van producent Terumo (bericht van 25.03.2015).
 
Het fagg verzamelt alle relevante gegevens om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de eventuele gezondheidsrisico’s. De onderzoeken op nationaal en Europees niveau worden voortgezet.
 
Aanbeveling voor de gebruikers en de patiënten
Na een eerste analyse van de problematiek en op basis van de informatie waarover we op dit ogenblik beschikken, adviseert het fagg geen behandelingen uit te stellen of stop te zetten. Niet behandelen lijkt op dit ogenblik een veel groter risico te vormen dan de naalden te gebruiken.
Als uit de lopende onderzoeken zou blijken dat het risico groter is dan vandaag gekend, zal deze aanbeveling worden aangepast.
 
Deze informatie werd gedeeld met de bevoegde instanties van de gemeenschappen.

Laatste update op 26/03/2015