Afdeling « Marketing Authorisation » (humaan): nieuw e-mailadres

Een nieuw e-mail adres is toegewezen aan de afdeling "Marketing Authorisation" van het DG PRE vergunning die de nieuwe aanvragen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik beheert.

Met ingang van 1 september 2014 wordt aan de aanvragers van een eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik, via MRP, DCP of de nationale procedure, gevraagd om gebruik te maken van het e-mailadres prelicensing@fagg.be om

-             antwoorden op vragen tijdens de validatie
-             antwoorden op vragen tijdens evaluatie
-             afsluitdocumenten (voorstel AMM, vertalingen van bijsluiters,…)

door te sturen.  De adressen gestion@fagg.be en FAGG_closing_file@fagg.be zullen voorbehouden blijven om documenten in het kader van variaties en vijfjaarlijkse hernieuwingen door te sturen.

 

Laatste update op 01/09/2014