Killapods wordt beschouwd als geneesmiddel

Datum: 27/11/2020

De Kamer voor producten voor menselijk gebruik van de Gemengde Commissie beschouwt de nicotinebuideltjes van Killapods op basis van de werking als geneesmiddel. Dit omwille van het risico voor de consument.

De Kamer voor producten voor menselijk gebruik van de Gemengde Commissie die belast is met het verstrekken van adviezen om te bepalen onder welke wetgeving een product valt, heeft Killapods onder de loep genomen. Gezien het risico voor de consument was de Commissie van mening dat de nicotinebuideltjes van Killapods moeten worden beschouwd als geneesmiddelen op basis van de werking.

Waarom een advies geven over Killapods?
Hoewel deze bereiding qua nicotinedosering en gebruikswijze vergelijkbaar is met Zweedse snus (tabak in poedervorm), is er ook een groot verschil. Killapods bevat geen tabak. Killapods valt dus niet onder Richtlijn 2014/40/EU, die de verkoop van Zweedse snus in de Europese Unie (behalve Zweden) verbiedt.

Het SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) is van mening dat de dosering nicotine in Killapods met een dergelijke consumptiewijze verslavend kan zijn. Voor Killapods moeten dan ook gepaste maatregelen worden genomen die rekening houden met hun specifieke kenmerken en met de manier waarop het product wordt geconsumeerd.

Waarom een geneesmiddel naar werking?
Nicotine is een toxische stof waarvan de dodelijke dosis in de literatuur vaak 60 mg is. Door de toevoeging van additieven in de Killapods nicotinebuideltjes, wordt hun zuurtegraad (pH) alkalischer, wat de nicotineopname verhoogt. Zo is er gevaar voor de consument. Daarom oordeelde de Kamer voor producten voor menselijk gebruik van de Gemengde commissie dat Killapods moet worden beschouwd als geneesmiddel naar werking.

Wat zijn de gevolgen van een dergelijk advies?
Aangezien Killapods als geneesmiddel wordt geclassificeerd, is een vergunning voor het in de handel brengen vereist. Zonder deze marktvergunning mag dit product in België niet worden verkocht.
 

Laatste update op 24/12/2020