Nieuw antimicrobiëel geneesmiddel beschikbaar in België: Arikayce liposomal

Datum: 21/12/2022

De beschikbaarheid van geschikte antimicriobiële geneesmiddelen geeft artsen meer mogelijkheden om hun patiënten de beste behandeling te geven. Dat is ook belangrijk in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Arikayce is een antimicrobieel geneesmiddel dat recent in België in de handel is gebracht.

Het FAGG heeft in samenwerking met andere Belgische overheidsdiensten een Belgisch nationaal actieplan uitgewerkt voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie: One World, One Health. Dat plan is gebaseerd op de drie gezondheidspijlers: gezondheid van mens, dier en milieu en stelt concrete acties voor om antimicrobiële resistentie op een universele en gecoördineerde manier te bestrijden. Acties om essentiële antimicrobiële geneesmiddelen in de handel te brengen en te houden, maken daar integraal deel van uit.

Arikayce liposomaal 590 mg verneveldispersie voor inhalatie met amikacine (Insmed Netherlands bv) is in de handel sinds 8 augustus 2022. De toedieningswijze via inhalatie is nieuw op de markt. Arikayce liposomaal is een nieuwe formulering van amikacine: dit antibioticum wordt omhuld door zeer kleine vetdeeltjes (liposomen), waardoor het geneesmiddel langer in de longen kan blijven. Arikayce liposomaal is aangewezen voor de behandeling van niet-tuberculeuze mycobacteriële (NTM) longinfecties die worden veroorzaakt door het Mycobacterium avium-complex (MAC) bij volwassenen met beperkte behandelopties en die geen mucoviscidose hebben. Arikayce liposomaal is de eerste en enige behandeling die voor deze indicatie in de Europese Unie is goedgekeurd.
De beschikbaarheid van alle geneesmiddelen die (recent) in België zijn gecommercialiseerd, kan in FarmaStatus worden geraadpleegd.

Meer informatie
Bijsluiter en samenvatting van de kenmerken van het product van Arikayce liposomaal.
 

 

Laatste update op 21/12/2022