Nieuw BelVet-Sac rapport bevestigt dalend gebruik van antibiotica in de veeteelt. Al twee van de drie reductiedoelstellingen behaald.

Datum: 27/06/2018

De resultaten 2017 bevestigen de trends van voorgaande jaren met een verminderd gebruik van - 7,4 % mg actieve substantie/kg biomassa ten opzichte van vorig jaar. Dat is de grootste daling in een jaar sinds 2011. Vergeleken met het referentiejaar 2011 gaat het om totale daling van – 25,9 %.

Om de antibioticaresistentie tegen te gaan is een opvolging van het antibioticagebruik bij dieren zeer belangrijk. Daarom analyseren BelVet-Sac (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption) en het kenniscentrum AMCRA vzw in nauwe samenwerking met het FAGG jaarlijks de gegevens die werden verzameld bij groothandelaren-distributeurs van diergeneesmiddelen en mengvoederfabrikanten die gemedicineerde voeders produceren. De resultaten voor 2017 zijn nu beschikbaar in het nieuwe BelVet-Sac rapport .

Naast deze algemene rapporten kregen eerder deze maand de vleeskalverhouders de eerste gepersonaliseerde resultaten voor antibioticagebruik uit SANITEL-MED.

De cijfers voor 2017

In 2017 daalde het antibioticagebruik met - 7,4 % mg actieve substantie/kg biomassa ten opzichte van 2016. Sinds 2011 daalde het totale gebruik met – 25,9 % met vooral een verminderd gebruik van premixen (- 66,6 %) en in mindere mate van farmaceutica (-16,4 %).

In absolute hoeveelheden van de actieve substantie uitgedrukt, is er een verminderd gebruik van - 8,3 %. Het gaat hier om - 46,3 % voor premixen en - 1,6 % voor farmaceutica. In 2017 was er een daling in de totale dierlijke biomassa van - 0,8 %.

Er is ook een continue en sterke daling voor het vierde jaar op rij van het gebruik van colistine (- 13,3 %). Sedert 2012 wanneer zinkoxide (ZnO), dat voornamelijk colistine vervangt, werd vergund, betekent dit een totale reductie van - 62,8 % van het gebruik van die klasse van antibiotica.

Naast de sterke daling van colistine is er ook duidelijk verminderd therapeutisch gebruik van ZnO. Het gaat om een derde minder gebruik (- 33,6 %) ten opzichte van 2016. Het is het tweede jaar op rij dat het gebruik van ZnO daalt, wat aangeeft dat meer en meer alternatieve behandelingen worden gebruikt.

Goed nieuws is ook de verdere substantiële vermindering (- 64,6 %) in het gebruik van “rode moleculen”, dit zijn kritische substanties van groot belang voor de menselijke geneeskunde.

Grootste daling bij varkenshouderij

In het nieuwe BelVet-Sac rapport wordt een evolutie in gebruik per diersoort of diersector geschetst. Omdat veel antibiotica zijn vergund voor gebruik bij verschillende diersoorten is dit niet eenvoudig. Toch zien we de grootste daling bij producten die zijn vergund voor varkens of voor varkens en pluimvee. Niet echt verassend gezien de belangrijke daling in het gebruik van premixen die bijna uitsluitend bij varkens worden gebruikt.

Voor de eerste keer werd de evolutie in gebruik van intramammaire producten bij melkvee nagegaan. Daar is er een substantiële daling tussen 2013 en 2015 (- 30,1 %). Dit zet zich echter niet door in de laatste twee jaar waarbij telkens een beperkte stijging van + 2,6 % werd waargenomen. Deze evolutie weerspiegelt de gedaalde toepassing van systematische droogzettherapie terwijl het gebruik van uierpreparaten ter behandeling van mastitis relatief stabiel blijft. Ook de melkveehouderij zal verder stappen moeten zetten om antibioticagebruik te verminderen. Tenslotte werd in 2017 een beperkte daling in het gebruik van antibiotica bij hond en kat waargenomen zowel voor het totaal gebruik (- 3,5 %) als voor het gebruik van kritisch belangrijk antibiotica (“rode moleculen”) van – 7 %.

Twee van de drie doelstellingen behaald

Sinds 2011 is het gebruik van antibacteriële premixen in totaal al met - 66,6 % gedaald. Een eerste strategisch doelstelling van AMCRA en de Conventie met de Belgische overheid, namelijk de helft minder gebruik van premixen wordt dan ook ruim behaald binnen het voorziene tijdskader.

Voor kritische substanties is er sinds 2011 een totale vermindering van -84,4% waarbij specifiek een reductie van - 75% tegen 2020 was vooropgesteld. Ook deze tweede doelstelling werd ruimschots gehaald en dit drie jaar voor de deadline.

Ondanks de hoopgevende resultaten voor 2017 blijft tegen 2020 nog 24 % daling te realiseren. De derde globale doelstelling van de helft minder antibioticagebruik tegen 2020 blijft haalbaar maar vraagt ongetwijfeld blijvende inspanningen van alle betrokken partijen.

Meer info

BelVet-Sac rapport 2017

Vorige BelVet-Sac rapporten

Laatste update op 27/06/2018