Nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen beschikbaar in België: Colistineb, Zerbaxa, Broxil en Rukobia. Belangrijk voor patiënten en voor de strijd tegen antimicrobiële resistentie.

Datum: 17/05/2022

De beschikbaarheid van geschikte antimicrobiële middelen zorgt ervoor dat artsen meer mogelijkheden hebben om de beste behandeling te voorzien voor hun patiënten. Het is ook belangrijk in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Colistineb, Zerbaxa, Broxil en Rukobia zijn  antimicrobiële geneesmiddelen die recent beschikbaar werden in België.

Het FAGG heeft samen met de andere betrokken Belgische overheidsdiensten een Belgisch nationaal One World, One Health-actieplan uitgewerkt in de strijd tegen antimicrobiële resistentie. Dit plan is gebaseerd op de drie pijlers van gezondheid: menselijke gezondheid, diergezondheid en milieugezondheid, en stelt concrete acties voor om antimicrobiële resistentie op een universele en gecoördineerde manier te bestrijden. Acties om essentiële antimicrobiële geneesmiddelen op de markt te brengen en te houden  maken hier integraal deel van uit.

Recent werden vier nieuwe antimicrobiële geneesmiddelen op de markt gebracht in België.

 • Colistineb (bijsluiter en samenvatting van de kenmerken van het product)
  Colistineb 2 miljoen internationale eenheden (IE) poeder voor oplossing voor injectie, infusie of inhalatie (natriumcolistimethaat) (Teva Pharma Belgium NV) ) in een verpakking van 60 stuks is nieuw op de markt sinds 3 januari 2022. Een verpakking van 10 stuks was al beschikbaar. Colistineb is het enige geneesmiddel dat naast inhalatie ook injecteerbaar is.
  Colistineb is aangewezen voor gebruik bij volwassenen en kinderen, inclusief pasgeborenen, voor de behandeling van ernstige infecties veroorzaakt door bepaalde aerobe, gramnegatieve pathogenen bij patiënten met beperkte behandelingsopties. 
  Colistineb is aangewezen voor de behandeling van chronische longinfectie veroorzaakt door Pseudomonas aeruginosa bij volwassenen en kinderen met mucoviscidose (cystische fibrose). Het is belangrijk om rekening te houden met de officiële richtlijnen voor het juiste gebruik van antibacteriële middelen.
 • Zerbaxa (bijsluiter en samenvatting van de kenmerken van het product)
  Zerbaxa 1 g/0,5 g poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie (ceftolozaan/tazobactam) (Merck Sharp & Dohme BV) is sinds 21 februari 2022 op de markt. De combinatie van de twee actieve bestanddelen is nieuw op de Belgische markt: er zijn geen andere geneesmiddelen met deze actieve bestanddelen op de markt.
  Zerbaxa wordt gebruikt om een reeks verschillende bacteriële infecties te behandelen. Het bevat ceftolozaan, een antibioticum dat tot de groep van de cefalosporines behoort en dat veel soorten infectieveroorzakende bacteriën kan doden en tazobactam, dat de werking van bepaalde enzymen, bètalactamasen genoemd, blokkeert. Deze enzymen maken bacteriën resistent tegen ceftolozaan door het antibioticum af te breken voordat het kan werken. Door de werking van deze enzymen te blokkeren, maakt tazobactam ceftolozaan doeltreffender in het doden van de bacteriën.
  Zerbaxa wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van complexe infecties in de buik, de nieren en urinewegen en een infectie van de longen (pneumonie).
 • Broxil (bijsluiter en samenvatting van de kenmerken van het product)
  Broxil 250 mg en Broxil 500 mg harde capsules (feneticilline) (Ace Pharmaceuticals BV) zijn op de markt sinds 1 maart 2022. De beschikbaarheid van de werkzame stof, feneticilline, is nieuw op de Belgische markt: er zijn geen andere geneesmiddelen met deze werkzame stof op de markt.
  Broxil bevat feneticilline en is een bacteriedodend geneesmiddel van het penicillinetype. Feneticilline is een zogenaamd smalspectrumantibioticum. Dit wil zeggen dat het geneesmiddel alleen bepaalde bacteriën onschadelijk maakt. Broxil wordt door de arts (?) voorgeschreven voor de behandeling van bepaalde infecties die worden veroorzaakt door bacteriën die gevoelig zijn voor dit geneesmiddel. Bijvoorbeeld bij infecties van mond, neus en keelholte, zoals keelontsteking of bij lagere luchtweginfecties, zoals longontsteking en bij infecties van de huid en weke delen, zoals bacteriële ontsteking van de huid of etterbuilen.
 • Rukobia (bijsluiter en samenvatting van de kenmerken van het product)
  Rukobia 600 mg tabletten met verlengde afgifte (fostemsavir) (ViiV Healthcare BV) is sinds 1 maart 2022 in België op de markt. De beschikbaarheid van de werkzame stof, fostemsavir, is nieuw op de Belgische markt: er zijn geen andere geneesmiddelen met deze werkzame stof.
  Rukobia is een geneesmiddel tegen hiv (een antiretroviraal middel) dat bekend staat als een aanhechtingsremmer (of AI, vanwege de Engelse naam attachment inhibitor). Het geneesmiddel werkt door zich te hechten aan het virus en dat vervolgens te blokkeren, zodat het de bloedcellen niet binnen kan komen. Rukobia wordt samen met andere antiretrovirale geneesmiddelen (combinatietherapie) gebruikt voor het behandelen van een hiv-infectie bij volwassenen met beperkte behandelmogelijkheden (andere antiretrovirale middelen werken niet voldoende of zijn niet geschikt). Rukobia 600 mg tabletten met verlengde afgifte geneest de hiv-infectie niet; het vermindert de hoeveelheid virus in het lichaam en houdt het op een laag niveau. Hiv vermindert het aantal CD4-cellen in uw lichaam. Door het laag houden van de hoeveelheid HIV-virus, nemen die CD4-cellen in het bloed dus ook weer toe. CD4-cellen zijn een bepaald soort witte bloedcellen die belangrijk zijn omdat ze het lichaam helpen bij het bestrijden van infecties.

U kunt de beschikbaarheid van alle (recent) gecommercialiseerde geneesmiddelen in België raadplegen via FarmaStatus.

Laatste update op 05/04/2023