Nieuwe databank voor klinische proeven in België

Datum: 07/05/2018

Het FAGG heeft een online databank gecreëerd met informatie over alle klinische proeven in België goedgekeurd door het agentschap en die nog niet zijn afgesloten. Dankzij deze databank zullen zowel gezondheidszorgbeoefenaars als patiënten de rekruteringscriteria voor klinische proeven kunnen raadplegen.

In de databank voor klinische proeven ontwikkeld door het FAGG kunnen gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten klinische proeven opzoeken aan de hand van vijf verschillende criteria: een woord uit de titel van de klinische proef, de onderzochte pathologie, het gezochte type proefpersonen (gezonde vrijwilliger of patiënt), de leeftijd van de proefpersonen en/of het nummer van de Europese databank voor klinische proeven (EudraCT, European Clinical Trials Database).

Op basis van de informatie uit de databank voor klinische proeven kunnen artsen bijvoorbeeld patiënten die willen deelnemen, begeleiden in hun keuze van een klinische proef die voor hen het meest is geschikt.

Ga naar https://databankklinischeproeven.be voor meer informatie over klinische proeven goedgekeurd door het FAGG.

2031 heeft jou nodig!
Ontdek de recente informatiecampagne van het FAGG over klinische proeven en kom meer te weten over de verschillende fasen, voordelen en risico’s van klinische proeven, en ook over de rechten en plichten van iedereen die aan een klinische proef deelneemt.

Laatste update op 07/05/2018