Nieuwe Europese diergeneesmiddelenverordening gepubliceerd.

Datum: 11/01/2019

De nieuwe Europese verordening zorgt voor meer innovatie en een grotere beschikbaarheid van diergeneesmiddelen, administratieve vereenvoudiging en sterke waarborgen voor de gezondheid en het welzijn van dieren, de volksgezondheid en het milieu.

De laatste jaren werd hard gewerkt aan een nieuw wetgevend kader voor diergeneesmiddelen, dat in 2022 rechtstreeks van toepassing zal zijn in alle lidstaten van de Europese Unie. In deze nieuwe verordening zijn vrijwel alle aspecten uit de levenscyclus van een diergeneesmiddel gereguleerd: van de vervaardiging en plaatsing op de markt, over import en  export tot de verdeling en aflevering van het geneesmiddel.  

Ambitieuze  doelstellingen
Europa neemt maatregelen om de regeldruk te verminderen om de interne markt beter te laten functioneren en zo meer diergeneesmiddelen op de markt te krijgen en de innovatie en concurrentie in de veterinaire farmaceutische sector te verhogen. Hierbij blijft het waarborgen van de volksgezondheid, het dierenwelzijn en de dierengezondheid en de bescherming van het milieu wel centraal staan. Zo is ook het gevecht tegen antimicrobiële resistentie een speerpunt van de verordening.

In 2022 van toepassing
Op 7 januari 2019 werd de verordening 2019/6 officieel bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt na 20 dagen in werking. Vanaf dat moment hebben alle betrokken partijen drie jaar de tijd om te zorgen dat ze de nodige voorbereidingen treffen om vanaf 2022 de verplichtingen in deze verordening te kunnen naleven. De overheid en alle betrokken partijen zullen, zowel op nationaal als op Europees niveau, de nodige voorbereidingen treffen om de uitwerking van de verordening te verzekeren.

Concrete impact
Het FAGG zal alle betrokken partijen zoals vergunninghouders, fabrikanten, distributeurs, kleinhandelaars, dierenartsen en veehouders verder informeren over de concrete impact van deze verordening.

Laatste update op 11/01/2019