Nieuwe manier van betalen aan het FAGG: factuur vervangt voorafbetaling

Datum: 22/05/2019

Voortaan verstuurt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een factuur voor het overgrote deel van zijn diensten. Firma’s hoeven dus niet langer een voorafbetaling te doen wanneer zij een dossier indienen.

Tot dusver inde het FAGG het merendeel van zijn inkomsten via voorafbetalingen. Dat deed het via een exacte voorafbetaling waarbij een firma het verschuldigde bedrag vooraf betaalde en een betalingsbewijs toevoegde wanneer ze haar dossier indiende. Andere firma’s betaalden via een provisierekening. Zij gaven bij het indienen van een dossier aan dat het FAGG die mocht gebruiken om het verschuldigde bedrag te betalen. Voor het merendeel van de diensten van het FAGG behoren voorafbetalingen nu definitief tot het verleden.

Efficiëntere, klantvriendelijkere inning

Het betaalsysteem met voorafbetalingen bracht heel wat problemen met zich mee. Door over te stappen op betaling via een factuur met gestructureerde mededeling wil het FAGG die problemen vermijden. De nieuwe manier van betalen belooft ook een stuk klantvriendelijker te zijn.

De nieuwe werkwijze is momenteel van toepassing op volgende diensten en bijdragen:

 • directoraat-generaal PRE vergunning:
  • eenheid Farmacopee/Grondstoffen:
   • farmacopee
   • monografie
   • jaarlijkse bijdrage
  • afdeling Vergunning voor het in de handel brengen (menselijk gebruik):
   • jaarlijkse bijdrage op omzet Homeopathische Geneesmiddelen (variabele taks)
  • afdeling Onderzoek en Ontwikkeling (menselijk gebruik) – nieuw vanaf 15 april 2019:
   • clinical trial fase I accreditatie
   • unmet medical need
   • klinische proeven
   • clinical investigations medical devices
   • DSUR’s
  • afdeling Geneesmiddelen voor Diergeneeskundig Gebruik:
   • trimestriële bijdrage op verpakkingen
 • directoraat-generaal POST vergunning:
  • afdeling Vigilantie (farmaco, materio, hemo, bio):
   • jaarlijkse bijdrage per VHB Humaan (variabele taks)
   • jaarlijkse bijdrage per VHB Veterinair (variabele taks)
   • DHCP’s
   • PSUR’s
  • Afdeling Gezondheidsproducten:
   • Jaarlijkse bijdrage op omzet Medical Devices (variabele taks)
  • Afdeling Goed Gebruik:
   • Publiciteit
   • RMA’s
 • directoraat-generaal Inspectie:
  • certificaten
  • brokers
  • declaraties (export, loonfabricage)
  • API-registraties
  • precursoren
  • hormonen
  • verdovende middelen autorisaties import/export
  • verdovende middelen LONO
  • verdovende middelen jaarlijkse bijdragen (productie, distributie en andere)
  • GMP-abonnementen
  • abonnementen erkende labo’s
  • GCP-inspecties
  • GDP-abonnementen
  • jaarlijkse bijdrage groothandelaars
  • verantwoordelijke voorlichting (RIP)
  • jaarlijkse bijdrage apotheken
 • bijdragen op verpakkingen:
  • Jaarlijkse bijdrage groothandelaars en groothandelaars-verdelers (variabele taks)
  • Jaarlijkse bijdrage VHB-houders

Firma’s dienen dossiers voor die diensten en bijdragen voortaan in zonder voorafbetaling. Het FAGG stuurt hun een factuur met gestructureerde mededeling wanneer de bevoegde dienst het dossier behandelt. Het FAGG vraagt om voor deze diensten en bijdragen geen voorafbetalingen meer te doen, maar te wachten op de factuur (of uitnodiging tot betalen) met gestructureerde mededeling voor de betaling.

Overgangsperiode

Momenteel bevinden we ons in een overgangsperiode. Daardoor ontvangen firma’s mogelijk een factuur voor een bijdrage die al (gedeeltelijk) is betaald via een voorafbetaling. Als dat het geval is, vraagt het FAGG om het factuurnummer en een bewijs van de voorafbetaling te sturen in een e-mail naar fin@fagg.be.

Firma’s die momenteel met een provisierekening werken, nemen contact op met fin@fagg.be. Het FAGG betaalt de provisie op eenvoudig verzoek volledig terug. Het FAGG gebruikt het tegoed op provisierekeningen niet meer om een bijdragen te betalen. Firma’s betalen hun bijdragen vanaf nu nadat ze een factuur met gestructureerde mededeling hebben ontvangen.

In de loop van het jaar zal het FAGG ook andere bijdragen gaan innen via een factuur met gestructureerde mededeling. Meer informatie over de nieuwe manier van betalen vindt u in deze communicatie van de afdeling Budget en Beheerscontrole van het FAGG.

Laatste update op 22/05/2019